Przemyśl - nasze miasto całą dobę
swiatpogody.pl

Mieszkańcy Przemyśla biorą udział w tworzeniu budżetu na 2018r.

data dodania: 2017-09-03
aktualizacja: 2017-09-03 19:24:36
Wzorem lat ubiegłych Prezydent Miasta Przemyśla podjął decyzję o zaproponowaniu mieszkańcom naszego miasta udziału w tworzeniu budżetu na 2018 r. w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego.

Podobnie jak w poprzednim roku, chcemy aby propozycje zadań mieszkańcy składali za pośrednictwem swojego Zarządu Osiedla - w ramach środków przyznanych w oparciu o liczbę mieszkańców każdemu z Osiedli.

W stosunku do roku ubiegłego zwiększona została pula dla najmniejszych pod względem liczby mieszkańców osiedli: z 20 tys. do 25 tys. zł. Zweryfikowana została ona również w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz wykaz kosztów jednostkowych (niektórych), typowych projektów.

Zgodnie z założonym harmonogramem, Prezydent Miasta oczekuje na propozycje Zarządów Osiedli do 18 września 2017 r. (włącznie).

Zarządzenie numer 374/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu - środki przeznaczone na zadania

Załącznik Nr 2 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - wersja edytowalna.doc

 

Szacunkowe ceny za wykonanie robót brutto:

  1. Chodnik z kostki brukowej betonowej z konstrukcją-175,- zł/m2

       -koryto 20 cm,

       - podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm,

       - nawierzchnia z kostki bruk. beton. 6 cm,

       - obrzeże betonowe,

       - regulacja urządzeń.        

     

  1. Budowa oświetlenia na słupach stalowych-240,- zł/mb

       ( linia kablowa i lampy )

3.    Nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm  - 49,- zł/m2

4.   Budowa drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z konstrukcją  -  309,- zł/m2

      - roboty ziemne,

      - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 20 cm,

      - podbudowa zkruszywa łamanego 30 cm,

      - podbudowa z betonu asfaltowego 6 cm,

      - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5 cm,

      - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm.

5.   Budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z konstrukcją - 293,- zł/m2

      - roboty ziemne,

      - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 25 cm,

      - podbudowa z kruszywa łamanego 30 cm,

       - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,

      - krawężnik drogowy

6. Punkt kamerowy stały z kamerą szybkoobrotową do monitoringu via internet: ok. 40 tys. zł (przykładowa realizacja w 2017 r. – Osiedle Kazanów)  w tym,

- wykonanie dokumentacji,

- zainstalowaniemasztu,

- wykonanie światłowodu

- zakup i montaż kamery

- dysk, monitor itp.

7. Punkt kamerowy z wykorzystaniem kamery stałej bez funkcji obrotowej dla jednego obiektu (tzw. off-line) - ok. 5,5 tys. zł

8. Plac zabaw (przykładowy zrealizowany w 2017 r. przy ul. Tuwima) – ok. 23 tys. zł (z uwzględnieniem projektu, zakupu sprzętu i wykonania)

Urząd miasta Przemyśl zaprasza do składania wniosków.

 

 

Źródło www.przemyśl.pl. Data 03.09.2017.