Przemyśl - nasze miasto całą dobę
swiatpogody.pl

O fundacji jerzyk słów kilka

data dodania: 2013-02-19
aktualizacja: 2013-02-19 15:03:31
Zapewnienie warunków do skutecznego leczenia dzieci i młodzieży, pomoc w odnalezieniu się w sytuacji, gdy z dnia na dzień okazuje się, że życie dziecka jest zagrożone. Takie właśnie ideały przyświecają Arturowi Cielińskiemu, który po przejściach związanych z chorobą nowotworową syna Mateusza, utworzył w Przemyślu Fundację wspierającą dzieci w walce z chorobą pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym - jerzyk.


Fundacja raz do roku, w rocznicę swojego powstania (w miesiącu listopadzie), przyznaje prestiżową nagrodę specjalną ”Rubinowego jerzyka”, która stanowi najwyższy stopień uhonorowania osoby prywatnej, firmy prywatnej lub instytucji państwowej za działania mające na celu pomoc dzieciom przewlekle chorym poprzez bezinteresowne zaangażowanie się w realizację celów statutowych Fundacji.

Na fundację można przekazać 1% podatku – numer KRS 0000370505. Ponadto form pomocy jest wiele - od darowizny ( przelew, przekaz pocztowy, stałe zlecenie), sponsoring, promocja Fundacji i informowanie o niej innych czy współpraca medialna.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego działania na rzecz Fundacji i potrzebujących pomocy dzieci.

W zamian za pomoc fundacja może zaoferować:

1) status:

- Darczyńca Fundacji (wspieranie działań Fundacji kwotą / lub jej równowartością przynajmniej 100 zł).

- Przyjaciel Fundacji (wspieranie działań Fundacji kwotą / lub jejrównowartością przynajmniej 1.000 zł w danym roku kalendarzowym).

- Sponsor Fundacji (cykliczne wspieranie działań Fundacji kwotą / lub jej równowartością powyżej 5.000 zł w danym roku kalendarzowym).

2) promocję, poprzez umieszczenie darczyńcy na stronach Fundacji.Pod koniec 2012 r. w przemyskim Hotelu Gromada Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” z Przemyśla już po raz drugi zorganizowała Konferencję medyczną, której tematem tym razem było „Postępowanie rehabilitacyjne w chorobach dzieci i młodzieży – właściwy wybór metod terapeutycznych – wybrane aspekty praktyczne”. Honorowy patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów a także uprzejmości zaproszonych wykładowców udało się do Przemyśla sprowadzić znaczących specjalistów z zakresu rehabilitacji, praktycznie z całej Polski. Na początek zaproszonych gości powitał Prezes Fundacji ArturCieliński, następnie uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla P. Roberta Chomy, dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla P. Grzegorz Hayder. Po uroczystym otwarciu Konferencji wystąpili przedstawiciele Posłów na Sejm RP Marka Rząsy i Piotra Tomańskiego (nie mogli osobiście wziąć udziału gdyż w tym dniu trwały obrady Sejmu), którzy odczytali uroczyste listy od obu Posłów.

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna Konferencji:

Wykład: "Organizacja opieki rehabilitacyjnej u dzieci z wczesnymi uszkodzeniami mózgu" – dr Maria Król – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok po Kroku" w Zamościu.
 
Wykład: ”Fizjoterapia onkologiczna w pediatrii” - mgr Jarosław Napiórkowski - Kierownik Działu Rehabilitacji Ambulatoryjnej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Wykład: ”Zaopatrzenie ortopedyczne i kizezjotaping w onkologii pediatrycznej” - fizjoterapeuta Dariusz Potrzyszcz -Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie;

Wykład: ”Wielokierunkowe działanie neurorehabilitacji w procesie usprawniania pacjenta po urazie czaszkowo – mózgowym” - dr n. o kult. fiz. Roman Olejniczak.

Wykład: "Doświadczenia własne w usprawnieniu wieloprofilowym dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi" - mgr fizjoterapii Joanna Surowińska - Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Volty w Warszawie, Centrum Fizjoterapii i Wspomagania Rozwoju ”MANUS medica” w Warszawie.

Wykład: "Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym - stały postęp" - prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek – Instytut Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski.

Poziom prezentowanych wykładów, szeroki zakres przedstawionych tematów i sposób ich prezentacji, oparty na wieloletnim doświadczeniu wykładowców, pozwolił bardzo licznie zgromadzonym na konferencji lekarzom, rehabilitantom, fizjoterapeutom oraz innym zainteresowanym osobom, na zdobycie nowej lubposzerzenie obecnej wiedzy w zakresie sposobów, metod jak i form rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych przypadkach chorobowych.
Zainteresowanie konferencją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Do sali konferencyjnej Hotelu Gromada w Przemyślu przybyło ok. 150 osób, nie tylko z Przemyśla ale także z innych miejscowości praktycznie całego starego województwa przemyskiego. Podczas przerwy kawowej, uczestnicy Konferencji wymieniali się swoimi spostrzeżenia i uwagami zarówno miedzy sobą jak i z zaproszonymi gośćmi. Nie mniej burzliwe dyskusje trwały praktycznie po każdym zakończonym wykładzie.

Po raz kolejny okazało się, że organizowanie tego typu konferencji na naszym terenie ma jak największy sens oraz jest jak najbardziej wskazane i zasadne. Bardzo duże zainteresowanie uczestników jak i poziom dyskusji podczas jej trwania sprawiają, że Fundacja ”jerzyk” widzi sens swoich działań i chce aby listopadowe konferencje stały się cykliczną imprezą. Szczególnie, że część osób uczestniczących wKonferencji jeszcze podczas jej trwania wyrażała chęć wzięcia udziału w ewentualnej, kolejnej Konferencji organizowanej przez Fundację.