Przemyśl - nasze miasto całą dobę
swiatpogody.pl

Kurie Metropolitalne

data dodania: 2006-07-13
aktualizacja: 2016-04-15 15:10:50
Jeżeli zauważyłeś błąd lub chcesz dodać swoją ofertę, napisz do nas. Dane pochodzą ze m.in. strony www.przemysl.opoka.org.pl

Kuria Metropolitalna obrządku łacińskiego

Plac Katedralny 4a
Tel.: (016) 678 66 94
Fax.: (016) 678 26 74
e-mail: kuria@przemysl.opoka.org.pl

Przyjmowanie interesantów:
od poniedziałku do soboty z wyjątkiem uroczystości kościelnych
w godzinach od 9.00 do 13.00

 

Kancelaria ogólna

Kanclerz: ks. Bartosz Rajnowski
Notariusz: ks. Marek Cisek
Archiwistka: s. Krystyna Kasperczyk służebniczka

 

Wydział duszpasterski

Tel.: 016 678 66 94 w. 52
e-mail: wydz_d@przemysl.opoka.org.pl
www.duszpasterstwo.przemysl.opoka.org.pl
Dyrektor: ks. prał. Wacław Partyka

 

Wydział duszpasterstwa rodzin

ul.: Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl, tel. 016 677 90 00
www.rodzina.przemysl.opoka.org.pl
Dyrektor: ks. MarekKruk

 

Wydział nauki katolickiej

Tel.: 016 676 88 11
e-mail: wnk@przemysl.opoka.org.pl
Dyrektor: ks. prał. Tadeusz Kocór, tel. dom. 016 678 25 24
Wicedyrektor: ks. prał. Tadeusz Biały, tel. dom. 016 678 77 24

oraz ks. Jan Częczek, tel. dom. 016 648 81 78, e-mail: janczek29@poczta.onet.pl
(doradca metodyczny ODN Przemyśl i wizytator diecezjalny)

ks. Tomasz Węgrzyński, tel. dom 013 464 57 20
(doradca metodyczny ODN Sanok i wizytator diecezjalny)

ks. Waldemar Janiga, tel. dom 013 436 82 17
(doradca metodyczny ODN Krosno i wizytator diecezjalny)

Stanisława Pałkus, tel. dom. 016 678 70 99
(doradca metodyczny ODN Przemyśl i wizytator diecezjalny)

ks. prał. Bronisław Twardzicki, tel. dom 016 678 98 18
(wizytator diecezjalny)

 

Wydział ds. zakonnych

Tel.: 016 678 66 94
Dyrektor: ks. prał. Józef Bar

 

Wydział ds. kanonizacyjnych

Tel.:016 678 66 94
Dyrektor: ks. inf. Stanisław Zygarowicz

 

Wydział administracyjny

tel. 016 678 66 94 w. 54; (0-604) 952 706
Ekonom Archidiecezji i Dyrektor Wydziału: ks. Edward Sobolak

 

Kuria Metropolitalna obrządku grecko-katolickiego

ul.: Basztowa 13 - I piętro
Godziny urzędowania: 9 - 13

 

Kancelaria parafialna obrządku grecko-katolickiego

ul.: Basztowa 13 - I piętro
Godziny urzędowania: 9 - 13

 

Biblioteka Archidiecezjalna

ul.: Basztowa 13 - I piętro
Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa - piątek od 9 do 13