Przemyśl - nasze miasto całą dobę
swiatpogody.pl

Konferencja poświęcona zdrowiu dzieci fundacji "Jerzyk" za nami

data dodania: 2017-11-12
aktualizacja: 2017-11-12 20:37:12
Świat w którym żyjemy nieustannie się zmienia a lista wyzwań cywilizacyjnych i społecznych jest coraz dłuższa. Świadomi jesteśmy, że na całym świecie wskutek stałego rozwoju cywilizacyjnego oraz postępującego uprzemysłowienia i urbanizacji gwałtownie wzrasta liczba czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego.

Największą grupę stanowią zagrożenia związane z chorobami cywilizacyjnymi. Zaliczamy do nich schorzenia układu oddechowego, krążeniowego, uczulenia, nowotwory, AIDS, chorobę Alzheimera, a także „zespoły ucieczki” (narkomanię, lekomanię, alkoholizm, ostre zaburzenia psychiczne). Dodatkowo narastające od lat skażenie środowiska spowodowało, że powietrze, którym oddychamy, znacznie odbiega od normy, na jakie jesteśmy genetycznie „zaprogramowani”. Zjawisko to uderza w starych i młodych mężczyzn i kobiety. Choroby cywilizacyjne nierozłącznie wiążą się z pojęciem chorób społecznych. Granica między nimi jest dość niewyraźna. Choroby cywilizacyjne przez swą powszechność stają się chorobami społecznymi. Ich przyczyną jest postęp techniczny, rozwój przemysłu, urbanizacji, motoryzacji oraz chemizacja środowiska. Wiele z tych schorzeń jest następstwem wypadków, zatruć przemysłowych, hałasu, zanieczyszczeń środowiska, a zwłaszcza skażenia gleb, wody, powietrza i żywności. Choroby cywilizacyjne stają się co raz bardziej powszechne i dotykająnie tylko ludzi starszych czy dorosłych, ale także młodzież, a nawet dzieci. Niektóre są łatwe do wyleczenia, ale niektóre wiążą się z powikłaniami oraz długotrwałymi, kosztownymi i skomplikowanymi kuracjami, a jeszcze niektóre są wręcz nieuleczalne. Aby uniknąć wszystkich należy prowadzić zdrowy, aktywny tryb życia, uprawiać sporty, zdrowo się odżywiać, unikać stresów, zapobiegać nałogom lub rzucać je, jeżeli takowe istnieją, Dlatego Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” w Przemyślu postanowiła kontynuować ten tak ważny temat także i w tym roku i w dniu 4 listopada 2017 r. w Hotelu ”accademia” w Przemyślu, w kolejną rocznicę swojego powstania, zorganizowała siódmą już konferencję medyczną po raz drugi międzynarodową w temacie "Choroby Społeczne i Cywilizacyjne - Współczesne Zagrożenia dla Dzieci i Młodzieży – nowe zagadnienia". Honorowy patronat na Konferencją objęli: Starosta Przemyski Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonali: wimieniu Starosty Przemyskiego Jana Pączka, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła a w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder. Do organizatorów, prelegentów i uczestników Konferencji listy z gratulacjami i życzeniami owocnych obrady skierowali Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Lucyna Podhalicz i Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Piotr Lenik. Potem głos zabrał Prezes Zarządu Fundacji Artur Cieliński, który podziękował wszystkim przybyłym i przedstawił wybitnych prelegentów z Ukrainy i Polski. Następnie przystąpiono do części merytorycznej konferencji.

Konferencja obejmowała sześć wystąpień wybitnych przedstawicieli ośrodków medycznych z Lublina, Rzeszowa i Warszawy oraz uczelni ukraińskich.  Grupa ok. 50 zebranych słuchaczy mogła wysłuchać bardzo ciekawych i pouczających wykładów a w przypadku wykładu z muzykoterapii wziąć także udział w krótkiej części warsztatowej. W trakcie przerwy, zarównouczestnicy konferencji jak i prelegenci dyskutowali wymieniali ze sobą uwagi i spostrzeżenia jak mogli zadawać bardziej szczegółowe pytania. Już po raz siódmy udało się Fundacji „jerzyk” zebrać ciekawą i mocną merytorycznie grupę wykładowców, którzy z chęcią podzielili się swoją szeroką wiedzą z tymi, którzy zechcieli w ten sobotni dzień wziąć udział w Konferencji. Fundacja dziękuje wszystkim wykładowcom za nieodpłatne wygłoszenie wykładów a uczestnikom za przybycie i aktywny udział w Konferencji. Fundacja „ jerzyk” dziękuje również wszystkim sponsorom Konferencji bez pomocy, których ciężko byłoby ją zorganizować: Kancelaria Notarialna Jerzy Obler, Bogumił Gajda S.C., G&K Estates, Hotel accademia***, Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe „LIDER”, Auto-Moto- Fan, RESZKA, FHU „Metpol”.

FUNDACJA „JERZYK” ZAPRASZA WSZYSTKICH PONOWNIE ZA ROK

Tematy podczas konferencji:
”Transplantacje komórekkrwiotwórczych u dzieci” - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk - Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie;

“Wczesna rehabilitacja niemowląt według metody prof. Kozyavkina” - dr Halyna Lun - Z-ca Dyrektora Centrum Rehabilitacji „Elite” we Lwowie, Konsultant Międzynarodowej Kliniki Rehabilitacji w Truskawcu;

“Otyłość w dzieciństwie - problem dziecka, rodziny i społeczeństwa” - doc. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek - Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej;

“Wyzwania dotyczące epoki informatycznej i kryzysu edukacji na poziomie szkoły średniej na Ukrainie - kombinacja która generuje spektrum deficytów u dzieci i młodzieży” - dr. n. med. Angela Borshchevska doc. Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Danylo Halytsky, Lwowski NaukowyUniwersytet Medyczny;

“Muzykoterapia w profilaktyce i terapii - wybrane aspekty” - dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR, Dziekan Wydziału Muzyki, Uniwersytet Rzeszowski;

“Niekonwencjonalne używanie substancji psychoaktywnych” - dr hab. n. med. Bogusław Habrat, Kierownik Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;