Przemyśl - nasze miasto całą dobę
swiatpogody.pl

Wyniki ankiety dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych w Przemyślu

data dodania: 2018-05-15
aktualizacja: 2018-05-15 14:07:04
W dniu 9.03.2018r. Prezydent Miasta Przemyśla zwrócił się do Przewodniczących Klubów Rady Miejskiej w Przemyślu oraz działających na terenie Przemyśla Zarządów Osiedli, Straży Miejskiej, Policji, Dowódcy Garnizonu, instytucji oraz części organizacji społecznych z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Przemyśla.

Łącznie do tut. Urzędu wpłynęło 107 wypełnionych ankiet, w tym 18 od podmiotów, do których wysłano pismo z prośbą o jej wypełnienie oraz 89 od mieszkańców. Zdecydowana większość osób wypełniających ankietę opowiedziała się za tym,  aby nie ograniczać na terenie miasta Przemyśla sprzedaży napojów alkoholowych.

Zebrany materiał będzie podstawą do przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu, w sprawie:

1) ustalenia dla terenu miasta Przemyśla maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży,

2) zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

Aktualnie limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (GASTRONOMIA) wynosi 120 punktów (obecnie jest 45 wolnych punktów), a limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia pozamiejscem sprzedaży (DETAL) wynosi 95 punktów (obecnie jest 6 wolnych punktów). Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na bieżąco.

 

 

Źródło przemysl.pl. Data 14.05.2018.