Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Historia

2016-04-14 22:11:10
Sukcesy wojsk niemieckich poruszających się dość szybko w kierunku wschodnim spowodowały podjęcie przez dowództwo polskie decyzji o organizacji obrony Przemyśla. Pierwsze prace ruszyły już 8 września 1939 roku. Dowódcą obrony miasta został gen. bryg. Jan Chmurowicz, a szefem sztabu mjr dypl. Michał Gulcz.
2016-04-14 22:08:35
Jest słoneczne popołudnie. Niemiecki patrol spacerujący wzdłuż zachodniego brzegu Sanu bacznie przygląda się poczynaniom radzieckich żołnierzy. Na wschodnim brzegu, gdzie rozciąga się linia Mołotowa Rosjanie spożywają posiłek. Śmieją się i żartują. Jeden z nich wstaje, wyciera twarz w rękaw, rzuca dwa słowa w kierunku grupki towarzyszy, a ci...
2016-04-14 22:00:29
Szwedzi zdawali sobie sprawę ze znaczenia Przemyśla dla realizacji swoich operacji wojennych w ziemi przemyskiej i w całej Rusi Czerwonej. Utrzymanie się najeźdźców na linii Sanu po zajęciu Jarosławia na początku marca 1656 roku wymagało obsadzenia Przemyśla własnym garnizonem.
2016-04-14 21:58:15
Zajęcie terenów Polski i Europy Wschodniej w 1939 i Zachodniej w 1940 r., oraz dokonany w gruncie rzeczy podział kontynentu pomiędzy dwa zbrodnicze reżimy sowiecki i niemiecki nie było ani dla Niemców, ani dla Rosjan dokonaniem w pełni ich satysfakcjonującym.
2016-04-14 21:50:30
Podczas drugiego oblężenia Twierdzy Przemyśl Rosjanie postanowili nie popełniać tych samych błędów co wcześniej i porzucili pomysł wzięcia fortów szturmem, na rzecz oblężenia, które wyczerpałoby zapasy obrońców. Dowództwo Twierdzy doskonale zdawało sobie sprawę, że zapasy jedzenia i amunicji artyleryjskiej nie starczą na długo. Zdecydowano się...
2016-04-14 21:48:47
Rok 1772, w którym dokonano I rozbioru Polski, sprawił że część ziem Rzeczpospolitej włączono do Cesarstwa Austrii pod nazwą \"Księstwo Galicji i Lodomerii\". W 1878 r. przystąpiono do budowy stałych umocnień fortyfikacyjnych wokół miasta, które miały zastąpić dotychczasowe poligonalne umocnienia obronne wzniesione w latach 1854/56, czyli w...
2016-04-14 21:45:51
Zima roku 1914 przyszła dość nieoczekiwanie. Rankiem 19 listopada spadł obfity śnieg i ścisnął tęgi mróz. Żołnierze Twierdzy nie byli przygotowani na nadejście ostrej zimy. Brakowało zwłaszcza ciepłej bielizny i odzieży, a schrony forteczne nie były dostatecznie ogrzewane.
2016-04-14 21:27:00
Przemyśl w okresie monarchii był trzecim co do wielkości miastem Galicji. Zamieszkiwali go Polacy, Ukraińcy i Żydzi. W mieście działało 6 gimnazjów, 3 szkoły przemysłowe, szkoła kupiecka, 2 żeńskie seminaria nauczycielskie, szkoła muzyczna oraz 14 szkół podstawowych. Życie kulturalne Przemyśla również było bardzo bogate i różnorodne.
2016-04-14 21:22:43
Przemyśl położony jest na styku trzech krain geograficznych: Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego z Kotliną Sandomierską, w tzw. Bramie Przemyskiej przez którą od stuleci przebiega szlak handlowy łączący wschodnią i zachodnią Europę.


Początek Poprzednia 1 2 Koniec