Przemyśl - nasze miasto całą dobę

19 marca 2019 r. - spektakl edukacyjny „Skrzydlaty odlot” w wyk. aktorów Teatru Kultureska z Krakowa

data dodania: 2019-04-04
aktualizacja: 2019-04-04 12:48:39
Wydział Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu, we współpracy z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, zaprosił najmłodszych mieszkańców naszego miasta - przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej do klasy III – na edukacyjny spektakl teatralny. Tematem przedstawienia była zmora współczesnych miast – SMOG.

GODZINA TEATRALNEJ INTERAKTYWNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Pełen dobrego humoru spektakl cieszył się ogromnym zainteresowaniem – trzyprzedstawienia przy pełnej sali – i z pewnością przyczynił się do zwiększenia ekologicznej świadomości dzieci. Poprzez dobrą zabawę dzieci miały okazję pogłębić swoją świadomość ekologiczną. W akcję
spektaklu wplecione były treści związane z tematem smogu, niskiej emisji i ochrony powietrza. Przedstawienie uświadomiło dzieciom główne przyczyny powstawania smogu, a także jego szkodliwość dla naszego zdrowia. Miało za zadanie wskazać najmłodszym sposoby walki o to, żeby powietrze, którym oddychamy, było czyste. Dzieci miały okazję stanąć z aktorami na scenie i aktywnie uczestniczyć w rozgrywającej się
akcji. W historii wciągającej najmłodszych widzów brały udział: Gołąb Gienio, Papuga Pelagia i Sowa Sonia. Te wesołe ptaki postanowiły spełnić swoje marzenia i zbudować teatr. Żeby to jednak osiągnąć musiały dolecieć aż do słońca - bo, jak głosi legenda, gdy dotkną słońca zdobędą wszelkie bogactwa.Ich plany pokrzyżowało jednak nieoczekiwane zdarzenie - w powietrzu pojawi się smog, który uniemożliwi im wymarzony lot. Ptaki postanowiły odnaleźć przyczynę smogu i zwalczyć zanieczyszczenia. Skąd się wziął gęsty dym z kominów? Dlaczego w powietrzu unosi się smog? Czy ktoś nie chce, aby ptaki stworzyły teatr? Dzieci wraz z bohaterami spektaklu poszukiwały odpowiedzi na te i wiele innych
pytań. Przedstawione w przystępny i ciekawy sposób losy bohaterów zapewniły efektywną edukację ekologiczną. Spektakl naprawdę godny polecenia.


Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
fot. Tomasz Beliński