Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Dla turystów

data dodania: 2009-10-26
aktualizacja: 2016-07-25 15:21:31


Schron Kierowania Obroną Cywilną znajdujący się pod budynkiem Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu (ul. M. Borelowskiego 12) wybudowany został wraz ze szkołą w 1966 roku podczas słynnej akcji "1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego". Budowa schronu była następstwem zimnej wojny i zagrożeń jakie ze sobą niosła.

Powierzchnia schronu to 177,98 m2 na którą składa się szereg pomieszczeń technicznych i powierzchni do pracy oraz odpoczynku załogi. Wyposażony we własne źródło zasilania energią w postaci zespołu spalinowo - elektrycznego typ EPZ-ZO-3/400/5 wraz z akumulatorami, zespół hydroforowo-pompowy oraz zespół filtrowentylacyjny RM-200/68. Wyposażony jest też w wyjście awaryjne z podziemnym tunelem umożliwiającym ewakuację w przypadku zaburzenia i zagruzowania wyjścia głównego. Przez członków PSRH X D.O.K. odtworzone zostało wyposażenie schronu w postaci sieci łączności przewodowej i radiowej oraz wyposażenie socjalne i magazynowe. Pamiątki z okresu PRL związane z ObronąCywilną, Układem Warszawskim wzbogacają wyposażenie schronu, a zastosowanie nowoczesnych form przekazu w postaci dźwięku, obrazu i techniki 3D wzbogacają wrażenia podczas jego zwiedzania.

Jeszcze do niedawna był obiektem ściśle tajnym, a w czasach PRL każdy pracownik OC mający do niego dostęp musiał przejść weryfikację jako osoba "pewna". Weryfikację oraz sprawdzenie dyskretne całej rodziny pracownika przez SB.

Schron dla zwiedzających jest czynny codziennie od godziny 10:00. Ostatnie wejście o godzinie 18:00. Wejście tylko o pełnych godzinach. Zwiedzanie trwa ok. 55 minut. Ilość biletów na poszczególne godziny ograniczona!

Do zwiedzania zapraszamy nie tylko turystów, ale także dzieci i młodzież ze szkół dla których przygotowaliśmy specjalny program zwiedzania – nauki połączonej z czynnym odpoczynkiem. Oferta została przygotowana w taki sposób, aby wizyta w Schronie Kierowania Obroną Cywilną dopasowana była do potrzeb różnych grup wiekowychuczniów – od podstawówki po młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Po szczegóły zapraszamy na stronę SKOC: www.schron.webfabryka.pl.

Udostępnienie do zwiedzania Schronu Kierowania Obroną Cywilną jest możliwe dzięki współpracy z Prezydentem Miasta Przemyśla i dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu.

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. jest organizacją typu non-profit, która swoje cele statutowe realizuje organizując widowiska i rekonstrukcje historyczne, a także wystawy i prelekcje.

Schron Kierowania Obroną Cywilną
ul. Borelowskiego 12

Czynny od maja do października, codziennie od 10 do 18 (ostanie wejście)
www.schron.webfabryka.pl

tel. 509 669 953

 

   
  
 

 

Zdjęcia: Marcin Kawecki