Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Historia Twierdzy Przemyśl

2016-11-14 20:34:46
Wzrost napięcia politycznego między Rosją, przeciwnikiem interesów Wiednia, stał się motorem napędowym do realizacji zadań związanych z budową umocnień. Rok 1854 uważa się za początek budowy Twierdzy Przemyśl. Tempa pracom fortyfikacyjnym nadał kryzys polityczny spowodowany wojną krymską która...
2016-04-14 12:56:01
Pierścień zewnętrzny miał 45 km obwodu i składał się z 17 dzieł głównych (fortów). Ponadto wybudowano 14 stałych działobitni, 2 stałe linie okopów i 2 stałe bazy dla piechoty. Wewnętrzny system zabezpieczeń charakteryzował się obecnością 21 dzieł obronnych. W dniu wybuchu wojny,...
2016-04-14 12:57:23
Nieprzewidziany przemarsz tak licznych wojsk przez miasto wywołał paraliż komunikacyjny. Cofające się tabory z wojskiem, ich ekwipunkiem i rannymi, jechały ulicami po 4 wozy w rzędzie tworząc niesamowity widok. W dniu 17 września gdy ostatnie wozy opuszczały miasto, na wschodnich przedpolach Twierdzy pojawiły się...
2016-04-14 12:58:39
Zaczęto gorączkowo uzupełniać zapasy dla garnizonu Twierdzy. O skali przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że do obsługi pociągów z zaopatrzeniem skierowano 100 lokomotyw. W sumie do Twierdzy dotarło 213 pociągów z różnego rodzaju zaopatrzeniem. Pomimo tak dużego zaangażowania, nie udało się...
2016-04-14 12:59:34
Ze 130 tys. obrońców Twierdzy do niewoli dostało się: 9 generałów 93 oficerów sztabowych 2500 oficerów liniowych 117 tys. podoficerów i żołnierzy W tej liczbie 28 tys. było chorych i rannych.Już 22 marca, a więc w dniu...
2016-04-14 13:00:16
Zadziwiający jest tylko fakt, że po poddaniu twierdzy stwierdzono w wielu magazynach aprowizacyjnych znaczne zapasy żywności, które pozwoliłyby obrońcom na kontynuowanie walki przez pewien czas.Prawda historyczna jest niestety nieco inna! Kontrwywiad austriacki tzw. H.K. Stelle penetrował nie tylko...
2016-04-14 13:01:27
18 maja Przemyśl był już otoczony przez wojska austro-węgierskie i niemieckie z trzech stron: od zachodu, południa i północy. Decydujący atak na Twierdzę Przemyśl rozpoczął się 31 maja po uprzednim huraganowym ostrzale prowadzonym z trzech stron. Główny atak skupił się na fortach...
2016-04-14 13:02:38
Artyleria Sprzęt artyleryjski do roku 1860 to głównie działa i armaty gładko-lufowe ładowane odprzodowo. Donośność i zasięg tych dział nie przekraczał 1 km . Siła rażenia kul armatnich była niewielka, dlatego na polach bitew stosowano głównie umocnienia ziemne. Już...
2016-04-14 13:03:27
Szlak południowy - przebiega przez forty główne i pomocnicze numery: XV, I, II, III, IV, V, VI, VII. Jest to najbardziej malowniczy krajobrazowo odcinek zwiedzania Trasa o długości 28 kilometrów rozpoczyna się od przystanku we wsi Łapajówka. Z międzynarodowej drogi E-40...
2016-04-14 13:05:00
W roku 1916, po zakończeniu drugiego oblężenia rozpoczęto budowę cmentarzy wojennych przy obecnej ulicy Przemysława, na które przenoszono ekshumowane z różnych miejsc zwłoki poległych żołnierzy. Powstały trzy oddzielne cmentarze: Cmentarz żołnierzy austro-węgierskich -...
2016-04-14 13:06:18
Co ciekawe autor tej powieści nigdy w Przemyślu nie był, dlatego też w swojej powieści używa dosyć lakonicznych zwrotów jak: fort strefy wewnętrznej, odwach itp. A zresztą oddajmy głos samemu Jaroslavowi Haszkowi: "(...)Potem, w ciągu całej drogi do Przemyśla, nie nadarzyła się Szwejkowi ani razu...
2016-04-14 13:07:34
Otóż wg tej legendy odradzające się po I wojnie światowej Niepodległe Państwo Polskie nie potrzebowało i nie było zainteresowane dalszym utrzymywaniem "Przemyskiej Twierdzy". Zniszczenia zarówno te związane z działaniami wojennymi, jak i te dokonane przez jej obrońców spowodowały,...

Forty Twierdzy Przemyśl

2016-11-14 13:21:34
Fortyfikacja nazwana została imieniem Gen. Salisa Saglio, szwajcara w służbie Austro-Węgier, który w latach 1871 - 1875 był Dyrektorem Budowy Umocnień Fortyfikacyjnych Twierdzy oraz jej konstruktorem. Dowództwu fortu podlegało: 7 fortów pomocniczych /Łysiczka, Byków, Pleszowice,...
2016-11-14 13:42:15
Był to fort ześrodkowany, posiadający jeden wał dla piechoty i artylerii. Fort posiadał ceglano - betonowe koszary, oraz potężny schron - przelotowy nie pełniący jednak żadnej dodatkowej funkcji bojowej.
2016-11-14 13:45:08
Jest to typowy fort obrony bliskiej o pięciobocznym narysie, artyleryjski, jednowałowy, ześrodkowany. Wybudowany ok. 1880r. później modernizowany. Wraz z grupą fortów siedliskich był najbardziej narażony na atak wroga. O jego znaczeniu i roli niech świadczy fakt, że odcinek o długości ok. 5 km...
2016-11-14 13:46:53
Był to fort pancerny, jednowałowy, bardzo silnie uzbrojony (4 armaty kal. 80 mm, 8 armat kal. 120 mm, 6 armat kal. 150 mm, 12 karabinów maszynowych). Fort posiadał stałą załogę w liczbie 220 żołnierzy artylerii dowodzonych przez 4 oficerów, oraz 230 żołnierzy piechoty stanowiącej jego wsparcie...
2016-11-14 13:49:38
Podobnie jak fort IV Optyń, fort V Grochowce stanowił punkt obrony VII południowego odcinka Twierdzy. Był to fort artyleryjski, jednowałowy założony na miejscu istniejącego wcześniej szańca. Współdziałał i flankował ogniem dział międzypola i przedpola fortów "IV Optyń" i VI...
2016-11-14 14:07:12
Był to fort artyleryjski, jednowałowy stały do obrony bliskiej. Osłaniał południowo - zachodni odcinek obrony. Był on wyposażony w elektryczne oświetlenie, ogrzewanie i łączność telefoniczną. Jak podają źródła historyczne zimą 1914/15 r. na przedpolach fortu VI toczone były zaciekłe walki. Jednak według...
2016-11-14 14:11:29
Był to fort artyleryjski, jednowałowy stały założony na planie bastionu, w swojej konstrukcji bardzo podobny do fortu V Grochowce. Z fortu tego podczas drugiego oblężenia Twierdzy przemyskiej kilkakrotnie przeprowadzano zorganizowane wypady, mające na celu połączenie się z armią austro-węgierską zdążającą z...
2016-11-14 14:31:47
Fort ten wykorzystywany był nie tylko w czasie I wojny światowej. Na jego terenie gestapo w czasie II wojny urządziło sobie miejsce egzekucji Polaków i Żydów zwożonych tutaj z Przemyśla i Jarosławia. Tamte tragiczne wydarzenia upamiętnia wzniesiony w pobliżu fortu obelisk.
2016-11-14 14:34:55
Fort był dziełem potężnie uzbrojonym, co szczególnie cechowało fortyfikacje Brunnera. Posiadał 4 wieże pancerne z moździerzami 150 mm usadowione na stropie koszar, 3 haubice 150 mm, ponadto działka szybkostrzelne kal. 80 mm w tradytorach i moździerze kal. 240 mm. Grubość stropów fortu wynosiła od...
2016-11-14 14:37:27
Był to fort dwuwałowy, pancerny, podlegały mu 3 działobitnie, 2 forty pośrednie i 2 bazy zaopatrzeniowe tzw. Lacer Fort. Instalacje obronne w miarę wprowadzania do walki nowego typu uzbrojenia były systematycznie modernizowane, podobnie jak i konstrukcja samego fortu. W końcowym efekcie tych modernizacji fort był...
2016-11-14 14:42:33
Sąsiaduje on bezpośrednio z Fortem X Orzechowce i Fortem XII "Werner". Jego głównym zadaniem była obrona pobliskiej drogi wiodącej do Przemyśla od strony Radymna.
2016-11-14 14:51:12
Jest to fort główny, artyleryjski IV północnego odcinka obrony. Włączony do pierścienia obronnego Twierdzy w 1883 r. Był dziełem samodzielnym i nie posiadał fortów pomocniczych i łącznikowych.
2016-11-14 14:52:55
Podlegały mu dwa forty pośrednie XIIIa i XIIIb. Jego całkowita powierzchnia pomieszczeń fortecznych wynosiła 2200 m2. Na górnym wale posiadał działobitnię z 6 haubicami kal. 150 mm umieszczonymi w wieżach z pancernymi kopułami. Posiadał również 4 szybkostrzelne armatki kal. 80 mm. Przedpole fortu...
2016-03-23 23:01:48
Fort sąsiadował przez rzekę San z fortem XIIIa Zabłocie, wraz z którym osłaniał brody i przeprawy na rzece a po prawej strony sąsiadował z Fortem XV Borek, z którym osłaniał drogę pocztową Lwów - Przemyśl. Po przegranej bitwie pod Lwowem - Rawą Ruską fort osłaniał odwrót 3 i 4 Armii...
2016-11-14 14:55:56
Dzieło sąsiaduje bezpośrednio z fortem I Salis Soglio. Fort XV Borek był fortem pancernym, międzypolowym, wybudowanym ok 1890 r. położonym na wzgórzu 200 m n.p.m. w odległości ok. 6 km. od Przemyśla. Podlegała mu jedna działobitnia usytuowana w pobliżu fortu (XVa).