Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Przemyskie muzea

data dodania: 2005-10-26
aktualizacja: 2016-11-10 15:35:01
Zapraszamy do odwiedzenia muzeów, które imponują bogactwem swoich zbiorów. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, powstałe na początku XX wieku, to jedno z najstarszych i najbogatszych w zbiory tego typu instytucji w Polsce. Muzeum Archidiecezjalne to liczne pamiątki po papieżu Janie Pawle II. Do Muzeum Historii Miasta Przemyśla zapraszamy nie tylko przemyślan. Warto się do niego wybrać, aby zobaczyć wygląd izb mieszkalnych z minionych wieków. W naszym mieście nie zabrakło oczywiście muzea dzwonów i fajek, czyli wyrobów z których Przemyśl słynie na całym świecie. Jeżeli już nas odwiedzisz, to koniecznie musisz obejrzeć pamiątki z czasów I wojny światowej, które eksponowane są w Muzeum Twierdzy Przemyśl oraz w forcie VIII "Łętownia".

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Pl. Berka Joselewicza 1
tel.: 16 679 30 00
fax: 16 679 30 10

Godziny otwarcia oddziału:

 • Poniedziałek: muzeum nieczynne
 • Wtorek: 9.00 - 16.00
 • Środa(*):   9:00-16:00
 • Czwartek:   9:00-16:00
 • Piątek:   9:00-16:00
 • Sobota:   9:00-16:00
 • Niedziela: 12.00 - 16.00

(*) - wstęp wolny,

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do jednego obiektu
Bilet ulgowy: 5zł

Bilet normalny: 10zł

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do trzech obiektów
Bilet ulgowy: 10zł

Bilet normalny: 20zł

Opłata za przewodnika: 20zł

Osoby (rodziny) legitymujące się Przemyską bądź Podkarpacką Kartą Dużej Rodziny uprawnione są do bezpłatnego wstępu do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Jego 2 Oddziałów

Biblioteka czynna w godzinach otwarcia Muzeum

Strona www:www.muzeum.przemysl.pl

 

Muzeum Dzwonów i Fajek - Wieża Zegarowa

Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
ul. Władycze 3
tel. +48-16 678 96 66, +48-16 728 907 988

e-mail: dzwonyifajki@muzeum.przemysl.pl

Godziny otwarcia oddziału:

 • Poniedziałek: nieczynne
 • Wtorek: 10.30 - 18.00
 • Środa(*): 9.00 - 16.00
 • Czwartek: 9.00 - 16.00
 • Piątek: 10.30 - 18.00
 • Sobota: 9.00 - 16.00
 • Niedziela: 11.00 - 15.00

(*) - wstęp wolny

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do jednego obiektu
Bilet ulgowy: 5zł

Bilet normalny: 10zł

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do trzech obiektów
Bilet ulgowy: 10zł

Bilet normalny: 20zł

Opłata za przewodnika: 20zł

Osoby (rodziny)legitymujące się Przemyską bądź Podkarpacką Kartą Dużej Rodziny uprawnione są do bezpłatnego wstępu do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Jego 2 Oddziałów


Ostatnie wejście na 45minut przed zamknięciem.

Jest jedynym tego rodzaju muzeum w Polsce. Powstało ze względu na to, że właśnie w Przemyślu działają 2 ludwisarnie oraz 11 firm fajkarskich.

Ekspozycję stanowią historyczne i współczesne dzwony i inne przedmioty ludwisarskie oraz historyczne i współczesne fajki. Dopełnieniem wystawy są tablice poglądowe obecnie działających ludwisarni oraz warsztatów fajkarskich.

Strona www: www.muzeum.przemysl.pl/wieza/

 

Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Rynek 9
tel. 16 678 65 01

Godziny otwarcia oddziału:

 • Poniedziałek: 8:30 - 15:00
 • Wtorek: 8.30 - 15.00
 • Środa: 8.30 - 15.00(*)
 • Czwartek: 8.30 - 15.00
 • Piątek: 8.30 - 15.00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: 12.00 - 15.00

(*) - wstęp bezpłatny (pobierana jest tylko opłata za obuwie ochronne - 1 zł)

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do jednego obiektu
Bilet ulgowy: 4zł

Bilet normalny: 8zł

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do trzech obiektów
Bilet ulgowy: 10zł

Bilet normalny: 20zł

Opłata za przewodnika: 20zł

Osoby (rodziny) legitymujące się Przemyską bądź Podkarpacką Kartą Dużej Rodziny uprawnione są do bezpłatnego wstępu do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Jego 2 Oddziałów

Ostatnie wejście na 45 minut przed zamknięciem.

strona www:http://muzeum.przemysl.pl/rynek/

W muzeum prezentowane są następujące ekspozycje:

 • Wielka Izba kamienicy mieszczańskiej z początku XVII wieku ze zrekonstruowanym wczesnobarokowym piecem,
 • Wystawa fotografii w galerii "Mała sień",
 • Galeria herbu Miasta Przemyśla,
 • Wnętrza mieszczańskie XIX i pierwszej połowy XX wieku,
 • Atelier Hennera jest przykładem zakładu fotograficznego z przełomu XIX/XX w., wyposażonego w oryginalne sprzęty i aparaty fotograficzne,
 • Wystawy: archeologiczna "Początki miasta Przemyśla" i historyczna "Dzieje miasta od Kazimierza Wielkiego",
 • Wystawa: "Przemyśl w starej fotografii",
 • Wystawa: "Przemyśl w czasie II wojny światowej",
 • Dwupoziomowe sklepione piwnice z XVI wieku.

 

Muzeum Twierdzy Przemyśl

ul. Katedralna 6/4 (wejście od ul. Fredry), 37-700 Przemyśl
tel. 603 037 776, 796 700 088, 796 362 159
E-mail: muzeumtwierdzyprzemysl@wp.pl

Godziny otwarcia:

codziennie w godz. 10.00 do 15.00
wtorki: zamknięte

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość otwarcia muzeum w innych godzinach.


Muzeum Twierdzy Przemyśl powstało z inicjatywy członków Stowarzyszenia 3Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego i jest kontynuacją prowadzonej w latach 2002-2009 ekspozycji stałej pod nazwą Muzeum Twierdzy Przemyskiej, która mieściła się w Klubie Garnizonowym przy ulicy Grodzkiej 8. Obecna siedziba muzeum znajduje się w budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ulicy Katedralnej 6.
W muzeum zgromadzone są przedmioty pochodzące z terenu dawnej Twierdzy Przemyśl z końca XIX i początku XX wieku, z okresu budowy twierdzy i pierwszych lat wojennych. Wśród eksponatów można zobaczyć broń białą i palną, wyposażenie żołnierzy, zdjęcia, elementy pancernego wyposażenia fortów, pociski i zapalniki artyleryjskie oraz wszelkiego rodzaju przedmioty osobiste i użytkowe, należące do załogi twierdzy.
Przedmioty wielkogabarytowe takie jak pancerna wieża obserwacyjna, część pancernej wieży bojowej oraz części wysadzonych dział znajdują się na terenie fortu XV Borek w Siedliskach, który jest filią Muzeum Twierdzy Przemyśl.

strona www: www.festung.vot.pl/muzeum.php

 

Muzeum Archidiecezjalne im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara

Plac Katedralny 2 i 3, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 27 92
E-mail: galeria@przemyska.pl
Strona www: www.galeria.przemyska.pl

Muzeum jest otwarte od wtorku do soboty w godzinach: 10:00 - 16:00
W poniedziałki, niedziele i uroczystości kościelne muzeum jest nieczynne.

Muzeum zostało założone w 1902 roku uchwałą Synodu Diecezjalnego z inicjatywy ówczesnego biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara. Nakreślono wówczas zasadnicze zadania instytucji, która miała na celu otoczenie opieką zabytków dawnej sztuki kościelnej z terenu diecezji. W ciągu kolejnych lat gromadzono zbiory muzealne i przygotowywano ekspozycję. Zlokalizowana została ona w pojezuickim oratorium nad południową nawą kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nowe muzeum uroczyście otwarto i poświęcono 27 sierpnia 1908. W"Statutach Synodu Diecezji Przemyskiej" zaznaczono, że w muzeum powinny być umieszczone wszystkie cenne zabytki, np.: stare pergaminy, ołtarze, posągi, obrazy, naczynia święte, przybory kościelne i zabytki jakiejkolwiek sztuki, aby nie niszczały. Od 1993 roku muzeum nosi imię świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Zasoby zgromadzone z muzeum stanowią doskonały dokument historyczny kształtowania się sztuki sakralnej na terenie diecezji przemyskiej na przestrzeni wieków.

Muzeum posiada następujące działy:

 • Malarstwo - obejmuje cenne przykłady polskiej sztuki cechowej, w większości fragmenty pozostałe z XV-wiecznych tryptyków i malarstwa z początku XVI wieku. Malarstwo portretowe obejmuje okres schyłkowego renesansu i baroku.
 • Rzeźba - w tej grupie prezentowane są obiekty, które reprezentują wysoki poziom artystyczny jak również takie, które mają wyraźnie ludowy charakter.
 • Rzemiosło artystyczne - w ramach ekspozycji stałej pokazano wyroby złotnictwa i innych dziedzin rzemiosła wykonanychgłównie dla potrzeb obrządku rzymskokatolickiego. Niektóre obiekty są związane z obrządkiem greckokatolickim i wyznania mojżeszowego. Jedne z nich pochodzą z importu, inne są wyrobami miejscowymi.
 • Tkaniny - to najbardziej liczny dział, obejmujący szaty liturgiczne i tapiserie (gobeliny). Najdawniejsze przykłady pochodzą z końca XIV wieku i są to dwa fragmenty preteksty ornatów. Ponadto można obejrzeć makaty wschodnie, kapy zdobyte pod Wiedniem itp. Godnym uwagi zabytkiem są gobeliny mediolańskie sprowadzone w 1730 roku przez biskupa A. Fredrę, przedstawiające czterech wangelistów.
 • Zbiory pamiątek po Ojcu Świętym Janie Pawle II - umieszczone w odrębnej sali, są m.in. darami przekazanymi od Ojca Świętego. Wszystkie zgromadzone eksponaty (np. szaty liturgiczne, liczne medale, sutanna papieża, jego piuska, półbuty z czerwonej skóry, plecak turystyczny) dokumentują pontyfikat Papieża-Polaka.

 

Cerkiew obronna w Posadzie Rybotyckiej

Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Tel: 16 67930 00

Godziny otwarcia:

 • Sobota: 9.00 - 16.00

Cerkiew w Posadzie jest najstarszą w Polsce murowaną cerkwią obronną z XV wieku. Usytuowana jest na naturalnym wzniesieniu terenu, na skraju wsi. We wnętrzu zobaczyć można zachowane fragmenty XVII-wiecznej polichromii, a także ryte w tynku napisy w języku łacińskim i ruskim oraz daty m. in.: 1506, 1514 pozostawione przez pielgrzymów.

Informacje dotyczące możliwości zwiedzania w Gmachu Głównym MNZP, natomiast o historii miejscowości i cerkwi przeczytacie w dziale Okolice Przemyśla.

 

Fort VIII "Łętownia"

Strona www: fort8.cba.pl

Kontakt z dzierżawcą fortu:
E-mail: wieslaw.sokolik@wp.pl
Tel: +48 604 665 756

Fort czynny jest w sezonie turystycznym (od 1 maja do 30 września)

Godziny otwarcia:

 • Piątek - od 15 do 18
 • Sobota i niedziela- od 11 do 19

Grupy zorganizowane pragnące odwiedzić fort w innych terminach prosimy o kontakt z dzierżawcą fortu - tel.: +48 604 665 756

W lewym skrzydle koszar szyjowych mieści się ekspozycja muzealna poświęcona Twierdzy Przemyśl. Eksponaty pochodzą z prywatnych kolekcji, darów sympatyków fortu czy też zdeponowane są przez władze Gminy Przemyśl i Starostwa Powiatowego.

W czterech kazamatach znajduje się ekspozycja muzealna poświęcona historii Twierdzy Przemyśl, w jednej z kazamat mieści się sklep, zaś w pierwszej kazamacie turyści mogą odpocząć racząc się napojami chłodzącymi lub fortecznym piwem.

Na forcie organizowane są również różnego typu imprezy. Począwszy od ognisk, poprzez zawody paintballa, jazdę konną, jazdę quadami, imprezy techno, a skończywszy na dużych zakładowych imprezach integracyjnych.

O historii fortu możecie przeczytać w dziale Twierdza Przemyśl.Archiwum Państwowe

ul. Lelewela 4
tel. 16670 35 38, fax. 16 670 76 34

Strona www: www.przemysl.ap.gov.pl
E-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Pracownia naukowa:

 • poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 15.00
 • wtorek, czwartek: 8.00 - 19.00

Biblioteka:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 13.00
 • wtorek: 13.00 - 18.00