Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Reklama

data dodania: 2009-10-21
aktualizacja: 2017-06-22 11:55:20


* cennik obowiązuje od 01.11.2016 r.

 

Zamieść swoją reklamę na naszej stronie

BOXY i moduły reklamowe
w serwisie przemysl24.pl

 

Banner TOP P24 maxi (losowy - 3)
(emisja: strona główna oraz każda z zakładek serwisu P24 - z wyjątkiem FORUM)

rozmiar: 860x240 pikseli

ceny emisji:
300 zł / 1 miesiąc
500 zł / 2 miesiące
700 zł / 3 miesiące
1200 zł / 6 miesięcy
1800 zł / 12 miesięcy

* * *

Banner BOX P24 ŚRODKOWY midi / moduł prawy (losowy - 3)
(emisja: strona główna serwisu P24)

rozmiar: 340x150 pikseli

ceny emisji:
150 zł / 1 miesiąc
250 zł / 2 miesiące
350 zł / 3 miesiące
550 zł / 6 miesięcy
700 zł / 12 miesięcy

* * *

Banner BOX P24ŚRODKOWY midi / moduł lewy (stały)
(emisja: strona główna serwisu P24)

rozmiar: 340x150 pikseli

ceny emisji:
200 zł / 1 miesiąc
300 zł / 2 miesiące
400 zł / 3 miesiące
600 zł / 6 miesięcy
800 zł / 12 miesięcy

 

Banner BOX P24 LEWY mini / moduł górny (losowy - 3)
(emisja: strona główna oraz każda z zakładek serwisu P24 - z wyjątkiem FORUM)

rozmiar: 300x150 pikseli

ceny emisji:
50 zł / miesiąc
75 zł / dwa miesiące
100 zł / trzy miesiące
150 zł / 6 miesięcy
250 zł / 12 miesięcy

* * *

Banner BOX P24 LEWY mini / moduł środkowy (stały)
(emisja: strona główna oraz każda z zakładek serwisu P24 - z wyjątkiem FORUM)

rozmiar: 300x150 pikseli

ceny emisji:
100 zł / 1 miesiąc
150 zł / 2 miesiące
200 zł / 3 miesiące
350 zł / 6miesięcy
500 zł / 12 miesięcy

* * *

Banner BOX P24 LEWY mini / moduł dolny (losowy - 3)
(emisja: strona główna oraz każda z zakładek serwisu P24 - z wyjątkiem FORUM)

rozmiar: 300x150 pikseli

ceny emisji:
50 zł / miesiąc
75 zł / dwa miesiące
100 zł / trzy miesiące
150 zł / 6 miesięcy
250 zł / 12 miesięcy

* * *

Banner BOX P24 LEWY maxi (losowy - 3)
(emisja: strona główna oraz każda z zakładek serwisu P24 - z wyjątkiem FORUM)

rozmiar: 300x400 pikseli

ceny emisji:
250 zł / miesiąc
350 zł / dwa miesiące
450 zł / trzy miesiące
650 zł / 6 miesięcy
850 zł / 12 miesięcy

* * *

Banner STOPKA P24 / moduł prawy (losowy - 3)
(emisja: strona główna oraz każda z zakładek serwisu P24 - z wyjątkiem FORUM)

rozmiar max: 570x70pikseli

ceny emisji:
50 zł / miesiąc
75 zł / dwa miesiące
100 zł / trzy miesiące
150 zł / 6 miesięcy
250 zł / 12 miesięcy

* * *

Banner STOPKA P24 / moduł lewy (stały)
(emisja: strona główna oraz każda z zakładek serwisu P24 - z wyjątkiem FORUM)

rozmiar max: 570x70 pikseli

ceny emisji:
100 zł / 1 miesiąc
150 zł / 2 miesiące
200 zł / 3 miesiące
350 zł / 6 miesięcy
500 zł / 12 miesięcy

 

BOXY i moduły reklamowe
na forum.przemysl24.pl

 

Banner TOP FORUM maxi (losowy - 3)
(emisja: strona główna oraz każda z zakładek FORUM)

rozmiar: 700x100 pikseli (maksymalnie)

ceny emisji:
250 zł / 1 miesiąc
400 zł / 2 miesiące
550 zł / 3 miesiące
900 zł / 6 miesięcy
1400 zł /12 miesięcy

* * *

Banner TOP FORUM P24 mini (losowy - 3)
(emisja: strona główna oraz każda z zakładek FORUM)

rozmiar: 400x70 pikseli (maksymalnie)

ceny emisji:
200 zł / 1 miesiąc
300 zł / 2 miesiące
400 zł / 3 miesiące
600 zł / 6 miesięcy
1000 zł / 12 miesięcy

 

ARTYKUŁY KOMERCYJNE
w serwisie przemysl24.pl

 

Publikacja artykułów w dziale: Artykuły / sprawozdania / tematy - tytuł i fragment z linkiem na stronie głównej serwisu P24, z odnośnikiem do pełnej treści publikacji.
Artykuł może zawierać linkami do źródeł, do których się odnosi, zdjęcia i inne grafiki, w tym logotypy.
Po zakończonej emisji artykuł zostaje zdjęty ze strony głównej serwisu, natomiast jego pełna treść jest dostępna w archiwum artykułów P24 - dodowołania.

ceny emisji:
100 zł / 7 dni
150 zł / 14 dni
200 zł / 1 miesiąc

* zarówno temat i tytuł, jak i treść, zawartość oraz objętość artykułu wymaga akceptacji redakcji portalu

 

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
na łamach forum.przemysl24.pl

 

Prawa do publikacji ogłoszeń komercyjnych na łamach forum w dziale: "Imprezy i wydarzenia komercyjne"

Cena abonamentu: 100 zł / 12 miesięcy

 

LEGENDA:

banner losowy - banner wyświetlany rotacyjnie (naprzemiennie) wraz z innymi bannerami, przy czym kolejność i ilość ich kolejnych wyświetleń jest generowana losowo (każdy ma równe szanse), maksymalna ilość rotujących banerów w danym module wskazana jest liczbą podaną w nawiasie (np. losowy - 3)

banner stały - moduł przeznaczony nawyłączność jednego Zleceniodawcy

Informacje dotyczące prowadzonych kampanii reklamowych:

  • podane ceny są cenami netto - podatek VAT na powyższe usługi wynosi 23%
  • należne opłaty wnoszone są z góry tj. przed emisją, na podstawie faktur pro-forma
  • w przypadku dłuższych kampanii reklamowych oraz dla stałych Zleceniodawców ceny mogą podlegać negocjacji
  • w przypadku kampanii łączonych - kilka modułów lub kampanii prowadzonych równolegle w kilku serwisach przewidziano stosowne rabaty
  • najkrótsze czasy emisji podane dla poszczególnych modułów nie dzielą się, tj. wynoszą odpowiednio: dla artykułu sponsorowanego - min. 1 tydzień, dla banneru reklamowego - minimum 1 miesiąc, a dla ogłoszeń komercyjnych - minimum 12 miesięcy
  • harmonogram emisji można podzielić na cykle, z zachowaniem odstępów czasowych z zastrzeżeniem jw.
  • istnieje możliwość podmiany bannera lub zamiana linków w czasie trwania emisji, przy zachowaniu cyklijw.
  • na zlecenie istnieje możliwość przygotowania projektów bannerów reklamowych
  • UWAGA! emitowane bannery muszą mieć wielkość dokładnie taką, jaka została wskazana w opisie danego modułu

 

Informacje dodatkowe: Poza możliwościami opisanymi powyżej, prowadzimy działania promocyjno-reklamowe na zasadzie wzajemności i partnerstwa (więcej na ten temat: WSPÓŁPRACA ). W ramach tych działań dopuszczamy możliwość zamieszczania linków, publikacji logotypów i bannerów reklamowych.

Na łamach serwisu P24 publikujemy również ARTYKUŁY SPONSOROWANE - w dziale: Artykuły / sprawozdania / tematy. Przy czym, zarówno temat i tytuł, jak i treść, zawartość oraz objętość artykułu wymaga akceptacji redakcji portalu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA
NASZYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

PRZEMYSKI SERWIS INFORMACYJNY [PSI]
www.workjoy.com.pl
REKLAMA w portalu PSI 

 

SUPER OGŁOSZENIA PRZEMYŚL [SOP]
www.ogloszenia-przemysl.pl
REKLAMA w portalu SOP

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA
NASZYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jeżeli jesteś zainteresowany reklamą w portalu P24 lub na forum P24 kontaktuj się z nami: KONTAKT

 

* * *