Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Między odrzuceniem, a wywyższeniem - język polski w Galicji w latach 1772-1918 - prelekcja prof. dr hab. Kazimierza Ożóga

data dodania: 2018-09-16
aktualizacja: 2018-09-16 18:06:09
Serdecznie zapraszamy 25 września o godz. 17.00 do Klubu "Piwnice" CK na prelekcję zatytułowaną "Między odrzuceniem a wywyższeniem - język polski w Galicji w latach 1772-1918", organizowaną w ramach projektu "PRZEMYSKIE SŁOWA NIEPODLEGŁOŚCI". Prelekcję wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, który w swoim wystąpieniu opowie o fundamentalnej roli Galicji (także i Przemyśla) w ocaleniu języka polskiego, co było ważnym elementem warunkującym odzyskanie przez Polskę Niepodległości.

Wstęp na to wydarzenie jest wolny.

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg jest językoznawcą, autorem licznych książek i artykułów naukowych oraz znanym w Polsce popularyzatorem wiedzy o kulturze. Obecnie pracujący w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat zdobył w 1982 roku, natomiast habilitację w 1991 roku. Jako rozprawę habilitacyjną zgłosił publikację Leksykon metatekstowy. W latach 1976–1990 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1990–1994 na Université Charles-de-Gaulle Lille 3 pod kierunkiem prof. Daniela Beauvois.
W 2003 roku, decyzją Prezydenta RP, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W 2005 roku był członkiem Komitetu Honorowego Poparcia Lecha Kaczyńskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP. Był również członkiem Zespołu Kultury Żywego Słowa działającego przy Radzie Języka Polskiego.
(Źródło: wikipedia.org)