Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne [ZDJĘCIA]

data dodania: 2018-09-01
aktualizacja: 2018-09-01 23:13:32
Tegoroczna edycja Festiwalu składała się z siedmiu koncertów, które odbywały się w Katedrze Rzymsko-Katolickiej, Zamku Kazimierzowskim i w Kościele Księży Salezjanów. Długoletnia historia Salezjańskiego Lata Muzycznego zdążyła zaskarbić sobie wśród przemyskich melomanów szerokie grono wiernych słuchaczy. Różnorodność repertuaru i gatunków muzycznych prezentowanych podczas koncertów sprawiła, że 18 edycja Festiwalu była wyjątkowo ciekawa.

Trzy z siedmiu koncertów Festiwalowych odbyły się w Przemyskiej Katedrze. Wykonawcami koncertów organowych był niezwykle utalentowani młodzi organiści: Mateusz Rzewuski, Daniel Prajzner i Thomas Berning. Szczególnie wyjątkowym był koncert Daniela Prajznera z udziałem dwóch wspaniałych trębaczy –Tomasza Ślusarczyka i Michała Tyrańskiego

Trzy koncerty odbywały się w Zamku Kazimierzowskim. Przybyłym licznie gościom zaprezentowali swój talent wokalny i instrumentalny Wioletta Fluda-fortepian, Sebastian Szumski - bartton, Maciej Gallas – tenor, Leszek Suszycki - gitara, Barbara Borowicz-klarnet i Bartosz Sałdan – perkusja.

Koncert finałowy wieńczący 18 Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne wykonała Festiwalowa Orkiestra Kameralna ARSO ENSAMBLE z towarzyszeniem Irminy Obońskiej–Toporowskiej – klawesyn, Marka Toporowskiego –klawesyn pod dyrekcją Tomasza Ślusarczyka.

18 Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne kolejny raz pokazał, że ma bardzodużąi wierną rzeszę miłośników muzyki. Przemyscy melomani licznie uczestniczący we wszystkich siedmiu koncertach gromkimi oklaskami i owacjami na stojąco nagradzali kunszt wykonawców, którzy odwdzięczali się chętnie bisami.

Dzięki staraniom organizatorów festiwalu w dniu 13 sierpnia odbył się dodatkowy Koncert Muzyki Wokalnej połączony z seminarium wokalnym pod kierunkiem Olgi Popowicz. Koncert ten w zamierzeniu Dyrektor PCKiN był koncertem na bis 18 MiędzynarodowegoPrzemyskiego Festiwalu Salezjańskie Lato Muzyczne. Był uhonorowaniem i podziękowaniem przemyskim miłośnikom muzyki poważnej za liczne uczestnictwo we wszystkich koncertach festiwalowych. Podczaskoncertu wystąpiły; Paulina Bielarczyk – sopran, Mariana Poltorak –sopran, Dominila Peszko – fortepian. Gościnnie wystąpił Łukasz Kuźmiak. Artyści zaprezentowali przybyłym gościom koncertu Arie Operowe i Pieśni Solowe Kompozytorów Europejskich.

Organizatorami 18 Międzynarodowego Przemyskiego Festiwalu Salezjańskie Lato Muzyczne byli: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK i Parafia p.w. Św. Józefa Salezjanie. Dyrektor Festiwalu Renata Nowakowska, Dyrektor artystyczny Tomasz Ślusarczyk.