Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę przejść granicznych z Ukrainą, Białorusią i Rosją

data dodania: 2019-07-02
aktualizacja: 2019-07-02 09:54:48
Akcja na celu sprawdzenie, czy zapewnione są odpowiednie warunki odprawy podróżnych.

Najwyższa Izba Kontroli, poprzez prowadzoną kontrolę, chce uzyskać informacje, czy organy państwa zapewniły odpowiednie warunki obsługi osób przekraczających granicę w latach 2015-2018, a także zweryfikować, czy nastąpiła oczekiwana poprawa.

By uzyskać jak najszerszą i najbardziej obiektywną w tym zakresie opinię, Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę internetową dla osób podróżujących przez granicę z Rosją, Białorusią i Ukrainą. 31 lipca 2019r. upływa termin na wypełnienie ankiety.

Ankietę znaleźć można na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

Źródło: nowiny24.pl. Data: 29.06.2019