Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Oskar dla prezydenta Chomy

data dodania: 2005-10-24
aktualizacja: 2005-10-24 15:34:23
23 października w Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, zwanych Samorządowymi Oskarami, a nadawanych przez Ligę Krajową. Jednym z tegorocznych laureatów został Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Nagroda im. Grzegorza Palki, zwana Samorządowym Oskarem nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna", promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców.

Fundując nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi - Grzegorza Palkę.

W uroczystości obok prezydenta Przemyśla wzięli też udział inni reprezentanci naszego miasta: poseł RP Marek Kuchciński oraz Radny Wiesław Morawski.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2005 ROKU ZOSTALI:

  • W dziedzinie ogólnopaństwowej:


Pan Waldy Dzikowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji SamorząduTerytorialnego i Polityki Regionalnej - za wybitny wkład w stanowienie prawa samorządowego oraz zasługi dla rozwoju samorządności.

  • W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:


Pan Ryszard Grobelny - Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Poznania - za wkład w budowanie pozycji ogólnopolskich struktur samorządowych oraz skuteczne zarządzanie miastem;
Pan Krzysztof Iwaniuk - Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Terespol - za aktywne uczestnictwo w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz skuteczne zarządzanie gminą.

  • W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:


Pan Robert Choma - Prezydent Przemyśla za działania na rzecz rozwoju gospodarczego i współpracy międzynarodowej, szczególnie z miastami Ukrainy.
Pan Jacek Karnowski - Prezydent Sopotu - za nowatorskie rozwiązania problemów miejskich, szczególnie w zakresieochrony środowiska i bezpieczeństwa.
Pan Andrzej Pająk - Starosta Suski - za skuteczne działania na rzecz tworzenia atrakcyjnej bazy edukacyjno- rekreacyjnej.

  • Ponadto zostały przyznane wyróżnienia:

Pan Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Wejherowa - za zasługi w działalności samorządowej na rzecz Wejherowa i Kaszub.
Pan Janusz Nawrocki - Starosta Niżański - za działania na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej oraz tworzenia autentycznych więzi integrujących mieszkańców.
Pan Andrzej Pietrasik - Burmistrz Płońska - za upowszechnianie idei pokoju i pojednania oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi innych narodów.
Pan Włodzimierz Pietroczuk - Starosta Hajnowski - za działania na rzecz współpracy transgranicznej polsko-białrruskiej.
Pan Michał Śmigielski - Przewodniczący Rady Miasta Rybnika - za zainicjowanie powołania Zespołu Szkół Wyższych na bazie istniejących zabudowań byłego szpitala.
Pani HalinaWęgrzynowska - Wójt Gminy Pawłosiów - za profesjonalne zarządzanie gminą oraz działania na rzecz integracji społeczności lokalnej.