Przemyśl - nasze miasto całą dobę
swiatpogody.pl

Poświęcenia Krzyża nad Sanem

data dodania: 2006-09-28
aktualizacja: 2006-09-28 19:13:58
24. września w Krasiczynie odbyła się uroczystość poświęcenia Krzyża nad Sanem, upamiętniającego poległych i pomordowanych na granicy między Rzeszą Niemiecką a ZSRR, jaka przebiegała wzdłuż Sanu.

 

Do uroczystości doprowadziła współpraca kilku instytucji. Policjanci z miejscowego posterunku - Bogdan Sawicki i Henryk Lechociński ufundowali dębowy krzyż, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Krasiczyna, głównie Jerzy Pisarski i Witold Kazienko, nie szczędzącym własnego czasu i pracy, zebrali po lasach gruz z bunkrów ”Linii Mołotowa”, Gmina, głównie staraniem Henryka Majchrowicza, podwyższyła teren zalewowy, wybetonowała fundament i pokryła znaczną część kosztów organizacyjnych. Gimnazjum miejscowe przygotowało oprawę artystyczną, a parafia wzięła na siebie prace koordynacyjne i ufundowała rzeźbę orła i tablicę pamiątkową. Ze względów formalnych wysoki cokół kamienny zostanie wymurowany, a tablica i Orzeł i umieszczone na nim, dopiero po uzyskaniu stosownych zezwoleń od „Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa”.

O godzinie 15 zebranych powitał Wójt Gminy Jerzy Kowalski. Po odegraniu Hymnu Państwowego, księża - rzymsko-katolicki ks. prałat Mieczysław Rusin, archiprezbiterprzemyski i jednocześnie kapelan Straży Pożarnej oraz ks. prałat Kazimierz Pańczyszyn; księża obrządku bizantyjsko-ukraińskiego ks. Bogdan Kruba z parafii archikatedralnej w Przemyślu i ks. dziekan Jan Tarapacki kapelan wojskowy; prawosławny kapelan wojskowy z Przemyśla ks. por. Jerzy Mokraus oraz ks. pastor Kościoła ewangelicko-augsburskiego podpułkownik Zbigniew Kowalczyk, dziekan Wojsk Lądowych, który przybył z małżonką Aleksandrą, znanym teologiem luterańskim - dokonali poświęcenia Krzyża, wg zwyczajów własnych Kościołów.

Po odegraniu przez orkiestrę i odśpiewaniu „Boże, coś Polskę” młodzież zapaliła znicze i złożyła kwiaty, zaś miejscowy proboszcz podziękował za poświęcenie Krzyża, rozpościerającego symbolicznie ramiona nad ludźmi wielu narodowości, przynależnych do wielu religii i wyznań, po czym wszyscy udali się na dziedziniec miejscowego Zamku.

Tutaj gości powitała p. dyrektor Stanisława Majewska, a prowadzący uroczystość Marek Sus, Gminny Komendant OSP, poprosił o słowo Starostę Powiatu Stanisława Bajdę. Po nim wystąpiła zprogramem artystycznym, młodzież z Gimnazjum im. Stefana Sapiehy i Szkoły Podstawowej z Krasiczyna przygotowana przez Jolanta Żółkiewicz-Pantułę i Jana Pikułę.

Z kolei dr Stanisław Stępień, dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu, zapoznał zebranych z mrocznymi wydarzeniami roku 1939, do niedawna skrzętnie skrywanymi przez Polakami.  Na koniec hołd Pomordowanym i Poległym złożył w wiązance pieśni patriotycznych solista Opery Warszawskiej Rafał Bartmiński, któremu towarzyszył na organach elektronicznych Franciszek Łamasz.

W nieoficjalnej części uczestnicy słuchając występu orkiestry strażackiej z Sośnicy, przy kawie, herbacie, napojach, słodkich wypiekach przygotowanych przez żony strażaków i kiełbaskach z grilla - przygotowanych przez Dyrekcję Zamku, mieli okazję do wspomnień i refleksji.  


ks. Stanisław Bartmiński
www.krasiczyn.pl