Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Prezydent Przemyśla powołał Przemyską Radę Kobiet

data dodania: 2021-02-21
aktualizacja: 2021-02-21 11:16:08
Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun powołał Przemyską Radę Kobiet. Tworzy ją dziewięć pań.

Prezydent Miasta Przemyśla ogłosił w swoim zarządzeniu skład Przemyskiej Rady Kobiet. Tworzy ją dziewięć pań, a pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu 30 dni od powołania.

Do zadań Przemyskiej Rady Kobiet będą należeć w szczególności:

  • analiza polityki miasta pod względem potrzeb kobiet,
  • diagnoza sytuacji kobiet w mieście,
  • edukacja mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku dotycząca równouprawnienia, praw kobiet,
  • wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy dotyczące kobiet oraz równouprawnienia,
  • monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki rodzinnej,
  • monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki społecznej,
  • współpraca z innymi radami, zespołami, organizacjami funkcjonującymi w mieście,
  • podejmowanie innych działań, mających na celu propagowanie polityki równościowej w mieście.

Więcej:

Żródło: przemysl.naszemiasto.pl Data:19.02.2021