Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Remont Dworku

data dodania: 2005-10-10
aktualizacja: 2005-10-10 15:28:37
Trwają prace remontowe Dworku Orzechowskiego, prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Dzięki właściwie prowadzonym pracom odkrywkowym odsłonięto w Dworku wiele cennych detali architektonicznych. Przeprowadzono także wstępne prace konserwatorskie w zakresie techniczno-technologicznym.

W salonie, w trakcie prowadzonego rozpoznania konserwatorskiego odkryto ciekawe, iluzjonistyczno-architektoniczne polichromie, datowane na początek XVIII wieku.

Na ścianie północnej salonu zachował się wyraźny zarys pieca kaflowego o charakterystycznej osiemnastowiecznej formie.

W piwnicach znaleziono fragmenty kilku kafli pokrytych białą glazurą, które najprawdopodobniej pochodziły z tego pieca. W oparciu o istniejące materiały można podjąć się kolejnej w mieście rekonstrukcji pieca.

W ścianie południowej salonu, co jest wyjątkiem w mieście, zachowały się dwa dwuskryzdłowe okna z osiemnastowieczną stolarką i oryginalnymi zawiasami!

W pomieszczeniach Dworku dobudowanych od strony zachodniej odkryto malowane na deskach wyjątkowe polichromie figuralno-ornamentalne, z najciekawszym ikonograficznym przedstawieniem średniowiecznego miasta.

W murach Dworku odkryto dobrze zachowaną, autentyczną, szesnastowieczną konstrukcję - określaną jako szachulcową.

W świetle tych odkryć Dworek Orzechowskiego jawi się jako unikat, obiekt wyjątkowo dobrzezachowany i nie mający sobie równych w skali miasta.
Źródło: "Nasz Przemyśl"