Przemyśl - nasze miasto całą dobę
swiatpogody.pl

Ruszyła edycja 2018 Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

data dodania: 2018-03-11
aktualizacja: 2018-03-11 22:13:17
Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  •   Priorytet Małe inicjatywy;
  •   Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  •   Priorytet Aktywni obywatele;
  •   Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Wysokość wnioskowanej dotacji:

  • W Priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł
  •  W Priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł

Czas realizacji zadania:

  •  W przypadku Priorytetów 2-4: od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy),
  •  W przypadku Priorytetu 1: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy). W ramach Priorytetu 1 istnieje jedynie możliwośćrealizacji zadań dwuletnich.

Składane oferty muszą realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

OFERTĘ należy wypełnić przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego pod linkiem: https://fio.niw.gov.pl/edycja9/ i wysłać ofertę poprzez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 785-682-200 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej: https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-edycji-2018-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich oraz w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki tel. 16 675 21 05.

 

 

Źródło przemysl.pl. Data 11.03.2018.