Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Seminarium PARR

data dodania: 2005-10-28
aktualizacja: 2005-10-28 16:24:24
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., zaprasza na Seminarium Regionalne pt. „Polski Duch Przedsiębiorczości Szansą dla Polski i Unii Europejskiej”.

 

Seminarium odbędzie się 9 listopada 2005, o godz. 10.30, w Sali Narad Urzędu Miasta Przemyśla (ul. Rynek 1) i adresowane jest do przedsiębiorców z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Celem seminarium jest prezentacja możliwości wsparcia działalności przedsiębiorców ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a chęć uczestnictwa można zgłaszać telefonicznie do 7 listopada w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. tel. (016) 678 73 09, osoba do kontaktu: Anna Sobieraj.


Program seminarium:

  • 10.30 - 10.45 Otwarcie seminarium


Barbara Kuźniar-Jabłczyńska - prezes Rzeszowskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Piotr Słaby - prezes Przemyskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Program „Indywidualny doradca”.


Omówienie nowych bezpłatnych usług doradczych wprowadzanych przez RARR S.A. Program ma na celu między innymi pomagać w uzyskaniu dotacji, wyjaśniaćjak unikać błędów, zwiększać szanse uzyskania wsparcia na projekty inwestycyjne i pro-innowacyjne

  • 10.45 - 11.15 - Pieniądze z Brukseli


Przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Omówienie możliwości wsparcia działalności małych i średnich firm oraz samorządów ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR w obecnym i nowym okresie programowania

  • 11.15 - 11.45 - Dotacje proponowane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i Ministerstwo Gospodarki


Przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Omówienie programów pomocowych Unii Europejskiej, definicja MŚP, Program PHARE 2003, Fundusze Strukturalne, Programy Strukturalne

  • 11.45 - 12.00 - Przerwa


  • 12.00 - 12.30 - Dotacje, Pożyczki i Kredyty oferowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa w Przemyślu

Omówienie programów dla przedsiębiorców działających na terenach gmin wiejskich, wiejsko - miejskich i miast do 20 tys. mieszkańców

  • 12.30 - 12.45 - Działania PARR S.A. na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości


Przedstawiciel Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  • 12.45 - 13.15 - Jak zdobyć fundusze na badania i rozwój technologiczny firmy?


Przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Omówienie programów pomocowych Unii Europejskiej, rodzaje dofinansowani, zasady udziału w programach

  • 13.15 - 13.45 - Możliwości wsparcia przedsiębiorców ze środków będących w dyspozycji Urzędów Pracy


Iwona Kurcz-Krawiec – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

  • 13.45 - 14.15 - Dyskusja i podsumowanie Seminarium


Serdecznie zapraszamy.