Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Spektakl poetycki „Wokół Herberta, czyli potęga smaku, albo sztuczny miód” [ZDJĘCIA]

data dodania: 2018-12-02
aktualizacja: 2018-12-02 23:53:08
Kolejna, XIX już edycja przemyskiego święta poezji oficjalnie otwarta została na zamkowej scenie przez dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK Renatę Nowakowską, a zainaugurował ją spektakl słowno-muzyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi zwanemu „poetą kultury”.

Autorski projekt „Wokół Herberta, czyli potęga smaku, albo sztuczny miód” Dariusza Jakubowskiego poświęcony urodzonemu we Lwowie, a zmarłemu w Warszawie poecie powstał z okazji Roku Zbigniewa Herberta ustanowionego przez Sejm RP oraz 20 rocznicy śmierci Poety (28 lipca 1998).


(…)„W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po
stronie zasad: w sztuce-kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu-kodeksów etycznych,
jasno rozróżniających pojęcie dobra i zła. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności,
wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Był uosobieniem wierności-samemu sobie i
słowu. Słowu rozumianemu też jako oczywistość cierpliwej pracy nad przywracaniem
pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. ”(…)


Dzisiejszy świat sprowadza człowieka jedynie do zewnętrzności ciała, a człowiek przecież to
inny jeszcze wymiar potrzeb i inny wymiar możliwości. Jego byt określa wewnętrzny
stosunek do prawdy,dobra i piękna. Program „Wokół Herberta, czyli potęga smaku, albo
sztuczny miód” jest tego przypomnieniem, jest wspólną z publicznością podróżą ku
archetypom kulturowym wyznaczonym przez pojęcie smaku. Odsłania też kody
powinowactw duchowych twórczości Baudelaire’a, Szymborskiej, Baczyńskiego czy
Hardy’ego ze Zbigniewem Herbertem. Na chwilę zatrzymuje się przy „Źródle” Norwida.
Polifonia J.S. Bacha i jego „Preludia”, ”Wokaliza” Wojciecha Kilara z filmu „Dziewiąte
wrota” i „Wokaliza” op.34 nr14 Rachmaninowa, czy Sonata J. Haydna, znakomicie
korespondujące z głębią poezji, są muzycznym dopełnieniem wydarzenia.


Wykonawcy:
Dariusz Jakubowski – aktor, autor koncepcji, reżyseria
Katarzyna Thomas – sopran
Piotr Szafraniec – fortepian

Spis treści:
„Vocalise”op.34 nr14 S. Rachmaninow
„Albatros” – Ch. Boudleare (tłum. W. Szymborska)
Preludium nr 2 c-moll – J.S. Bach
„Potęga smaku”- Z. Herbert
Preludium nr 5 d-moll – J.S. Bach
„Rozmowa o pisaniu wierszy” – fragment wywiadu ze Zbigniewem Herbertem
Preludium nr 6 c-moll J.S. Bach
„Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito” – Z. Herbert
„Pan Cogito .Lekcja kaligrafii” – Z. Herbert
„Pan Cogito a długowieczność” – Z. Herbert
„Słoń” – Z. Herbert
„Dalida” – Z. Herbert
„Stanęło w głowie’ – Z. Herbert
„Telefon” – Z .Herbert
„Pan Cogito. Ars longa” – Z. Herbert

„Pan Cogito. Powrót” – Z. Herbert
Preludium nr 7 d-moll – J.S. Bach
O cnocie – Arystoteles ,Roger Scruton, Oscar Wild
„Pan Cogito o cnocie” – Z. Herbert
„Dałem słowo”– Z. Herbert
„Przesłanie Pana Cogito” – Z. Herbert
Preludium nr 9 e-moll – J.S. Bach
„Ręce przodków” – Z. Herbert
„Potwór Pana Cogito” – Z. Herbert
Sonata Es-dur nr 59 cz. III – J. Haydn
„Posąg” – K.K Baczyński
„Tych miłości” – K.K Baczyński
Preludium nr 11 E-dur
„Źródło” – C. Kamil Norwid
Menuet nr 12 g-moll – J.S. Bach
„Co myśli Pan Cogito o piekle” – Z. Herbert
„Król Edyp” – Sofokles
„Pan Cogito o magii” – Z. Herbert
„Wariacje” – M. Śmigasiewicz
„Portret końca wieku” – Z. Herbert
„Czułość” – Z. Herbert
Inwencja nr 1 C-dur – J.S. Bach
Wokaliza z filmu „Dziewiąte wrota” – W. Kilar

Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury iNauki ZAMEK
fot. Tomasz Beliński