Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Spotkanie przedstawicieli przygranicznych powiatów

data dodania: 2005-10-11
aktualizacja: 2005-10-11 19:50:14
11 października w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu dbyło się spotkanie przedstawicieli przygranicznych powiatów i gmin. Inicjatorami spotkania byli poseł Marek Kuchciński oraz prezydent Przemyśla Roberta Choma.

 

Celem spotkania w którym uczestniczyło ok. 30 starostów, burmistrzów i wójtów terenów przygranicznych oraz ich przedstawicieli było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przyszłości i kierunków rozwoju terenów przygranicznych.

Stało się ono okazją do wymiany zdań i dyskusji nad problemami z jakimi borykają się samorządy.

Wśród wielu poruszanych kwestii szczególną uwagę zwrócono między innymi na infrastrukturę drogową. Rozmawiano również o problemach przejść granicznych i tego jak przekłada się to na atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Poseł Marek Kuchciński poprosił o przygotowanie przez samorządy propozycji kierunków rozwoju w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie polityki regionalnej. Mówił także o potrzebie powołania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Mówiono również o efektywnym wykorzystywaniu funduszy unijnych. Jednym z tematów było również uporządkowanie kompetencji oraz przejrzystość polityki samorządu terytorialnego i rządu.

Jako cel strategiczny określono tworzenie nowych miejsc pracy poprzez skuteczną poprawęwarunków rozwoju gospodarczego ułatwiająca osiągnięcie konkurencyjności województw i krajowych przedsiębiorstw, a jednocześnie przeciwdziałanie marginalizacji słabiej rozwijających się obszarów Polski poprzez kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju.