Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Zakończono weryfikację projektów do budżetu obywatelskiego w Przemyślu

data dodania: 2020-09-09
aktualizacja: 2020-09-09 15:36:49
Urząd Miejski ogłosił, które propozycje do realizacji budżetu obywatelskiego w 2021 roku zostały zaakceptowane.

Na sfinansowanie projektów, które zostaną docelowo wybrane, miasto przeznaczyło prawie 2 mln złotych. Kwota ta podzielona będzie na wszystkie osiedla w mieście. We wtorek zakończyła się weryfikacja propozycji na inwestycję tych pieniędzy. Łącznie Rada Miejska musiała rozpatrzyć 105 wniosków, w 3 kategoriach:  

- budowa i modernizacja infrastruktury ogólnomiejskiej - 23 projekty

- budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej - 43 projekty

- działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym - 28 projektów.

Zaakceptowano łącznie 76 wniosków, w sprawie których odbędzie się głosowanie między 22 września a 11 października. Ostateczne wyniki głosowania zostaną ogłoszone 14 października.


 

Źródło: przemysl.naszemiasto.pl Data: 08.09.2020