Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Jak poprawić jakość usług w firmie transportowej?

data dodania: 2020-09-01
aktualizacja: 2020-09-01 18:07:38
Optymalizacja działań na rynku, na którym panuje duża konkurencja, jest kluczem do osiągnięcia przewagi. Szczególnie skuteczne w tym zakresie są wszelkie działania, które sprzyjają poprawie jakości świadczonych usług przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnych cen. Webfleet Solutions oferuje narzędzia, które pomagają firmom transportowym osiągnąć właśnie taki efekt.

Oszczędności na paliwie i zużyciu pojazdów

Czynnikami, które wpływają na koszty prowadzenia działalności i jakość usług, a które najłatwiej jest zoptymalizować, są zużycie paliwa i eksploatacja pojazdów floty. Zużycie paliwa zależy przede wszystkim od decyzji podejmowanych przez kierowcę i stylu jazdy, ale też od czynników zewnętrznych. Problemem jest to, że kierowca nie ma bieżącego dostępu do wszystkich informacji, które mogłyby mu pomóc optymalizować pracę. W grę wchodzą takie czynniki jak jazda ekonomiczna (utrzymywanie właściwej prędkości i dostosowanie do warunków), konieczne objazdy, organizacja przerw w pracy, zmiany statusu zamówień, ale również zdarzenia losowe.

Jednocześnie utrzymywanie pełnej kontroli nad stanem technicznym pojazdów pozwala zminimalizować ilość nieprzewidzianych sytuacji związanych zawariami. Rozwiązaniem jest system, który umożliwia w czasie rzeczywistym sprawowanie kontroli nad wszystkimi czynnikami, które mogą mieć wpływ na koszty transportu. Kiedy flota jest duża, system taki musi skutecznie integrować ze sobą dużą ilość niezależnych danych i przedstawiać je w formie czytelnych zestawień, umożliwiających nadzór nad działaniami niewielkiej grupie operatorów. Jednocześnie – biorąc pod uwagę ciągle zmieniającą się sytuację – zestawienia takie muszą być generowane z dużą częstotliwością.

 

Zwiększenie bezpieczeństwa transportu

Należy pamiętać, że aby działanie opisanego wyżej systemu w ogóle było możliwe, to musi on pozyskiwać precyzyjne dane na temat samochodów firmowych. Stały monitoring pojazdów oprócz podawania dokładnego położenia umożliwia również zbieranie takich informacji jak, średnia i bieżąca prędkość,zużycie paliwa, występowanie problemów technicznych, czyli wszystko to, co dostępne jest komputerowi pokładowemu nowoczesnych samochodów. Monitoring taki ma jeszcze jeden istotny wymiar. Pozwala w znacznie większym stopniu zadbać o bezpieczeństwo kierowców i transportu. Szybko spływające informacje o wszelkich odstępstwach od planu przy jednoczesnym braku kontaktu z kierowcą umożliwiają bardzo szybkie reagowanie w kryzysowych sytuacjach.

 

Webfleet Solutions – kompleksowe wsparcie dla firm transportowych

Wszystkie wymienione wyżej usługi oferuje system telematyczny WEBFLEET od Webfleet Solutions. Platforma w czasie rzeczywistym analizuje dane, które docierają do niej ze wszystkich pojazdów, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie się znajdują. Dzięki temu operator w każdym momencie może uzyskać wiedzę na temat lokalizacji konkretnego zamówienia i podstawowych parametrów realizowanej trasy. Jednocześnie system pozwala na przesyłanie bezpośrednio do centrali dokumentacji, cozmniejsza koszty administracyjne. Platforma WEBFLEET pozwala również na ciągły dostęp do informacji drogowych, co pozwala na skuteczniejsze i łatwiejsze zarządzanie trasami. Zaletą systemu jest również możliwość łatwej integracji z oprogramowaniem dotychczas używanym w firmie.

Rozwiązanie oferowane przez Webfleet Solutions pozwala na uzyskanie wszelkich informacji i narzędzi, dzięki którym możliwa jest optymalizacja działań firmy transportowej. Taka optymalizacja pozwala na świadczenie usług na wysokim poziomie w cenach niższych niż te, które oferuje konkurencja. Dzięki temu firma korzystająca z rozwiązań Webfleet Solutions może uzyskać o wiele lepszą pozycję na rynku i zwiększyć osiągane zyski.

Redakcja portalu P24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych powyżej materiałów.