Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Jak powinien wyglądać wniosek urlopowy

data dodania: 2019-04-26
aktualizacja: 2019-04-26 00:18:16
Pracownik, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, ma prawo do urlopu – zapis ten znajduje się w Kodeksie Pracy. Urlop wypoczynkowy musi być udzielony w tych dniach, które w danym przedsiębiorstwie są dniami pracy. Podstawę, dzięki której pracodawca może odpowiednio zarządzać urlopami, stanowi plan urlopów. Dzięki niemu można tak zorganizować pracę w firmie, aby przebiegała ona bez zakłóceń. Z tego właśnie względu w wielu przedsiębiorstwach wnioski urlopowe składa się na początku roku. Warto więc wiedzieć, jak taki wniosek powinien wyglądać.

Dlaczego trzeba złożyć wniosek urlopowy?

Urlop wypoczynkowy za każdym razem udzielany jest na wniosek pracownika i wymaga potwierdzenia przez pracodawcę. Wniosek musi mieć odpowiednią treść – więcej na ten temat w artykule 3 rzeczy, o których musisz pamiętać składając wniosek urlopowy. Złożenie wniosku zapoczątkowuje proces przyznawania urlopu. Większość firm ma swoje własne druki, a w nowoczesnych przedsiębiorstwach stosowane są wnioski elektroniczne, np. wniosek urlopowy na inewi.pl.

Wniosek urlopowy stanowi dla pracodawcy informację, w jakim terminie pracownik chce wykorzystać swoje prawo do dni wolnych. W przypadku, gdy pracownik złoży wniosek, lecz nie uzyska zgody pracodawcy i mimo to rozpocznie urlop, dopuszcza się poważnego naruszenia swoich obowiązków. Może toskutkować wypowiedzeniem umowy o pracę, a nawet zwolnieniem dyscyplinarnym – więcej istotnych szczegółów znaleźć można w artykule w wyżej wspominanym artykule.

 

Kiedy można złożyć wniosek urlopowy?

W przypadku, gdy w danej firmie przygotowuje się plan urlopów, pracodawca wyznacza termin składania wniosków urlopowych. Najczęściej jest to pierwszy kwartał roku kalendarzowego. Po ułożeniu planu urlopów jest on ogłaszany w sposób, który został przyjęty w danej firmie. Oczywiście pracodawca nie ma obowiązku sporządzania planu urlopów. Wówczas wnioski można składać w dowolnym terminie – datę rozpoczęcia oraz czas trwania urlopu ustala się indywidualnie, w zależności od organizacji pracy w danej firmie.

Pracodawca ma jednak obowiązek „zapewnienia normalnego toku pracy”, w związku z czym prawo dopuszczamożliwość przesunięcia terminu urlopu. Jeśli pracownik ma ważne przyczyny, może starać się o zmianę okresu urlopowego, który został już wyznaczony.

 

Co znajduje się we wniosku o urlop?

Wniosek urlopowy powinien być zwięzły i treściwy. Podaje się w nim dane pracownika oraz pracodawcy, datę i miejsce sporządzenia oraz termin rozpoczęcia i czas trwania urlopu. Każdy wniosek musi być podpisany – wyjątkiem są wnioski elektroniczne, które składa się za pośrednictwem specjalnego systemu. Wystarczy zaznaczyć we wniosku odpowiednie dane i podać termin oraz ilość dni urlopu. Co ważne, pracownik może od razu sprawdzić, ile dni urlopu pozostało mu do wykorzystania.

Elektroniczny system składania wniosków urlopowych pozwala na łatwe przygotowanie planu urlopów. Ponadto pracownicy mogą śledzić status złożonego podania, co eliminuje problem z zakłócaniem pracy w firmie. Ten sposób zarządzania urlopami zapewnia przyspieszenie wielu procedur, dlatego coraz więcej firm decyduje się nawprowadzenie tego rodzaju rozwiązań.

Redakcja portalu P24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych powyżej materiałów.