Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Jakie dokumenty trzeba złożyć w przypadku kredytu mieszkaniowego i hipotecznego?

data dodania: 2020-04-16
aktualizacja: 2020-04-16 18:25:58
Kredyt mieszkaniowy czy jakikolwiek inny kredyt hipoteczny to poważne zobowiązanie. Już samo ubieganie się o tego typu pomoc finansową wymaga dużego zaangażowania. Ze względu na niemałą kwotę kredytu, do wniosku o jego przyznanie trzeba dołączyć cały szereg dokumentów. Chodzi tutaj zarówno o dokumenty związane z kupowaną nieruchomością, jak i uzyskiwanymi przez wnioskodawcę dochodami.

Co trzeba dołączyć do wniosku o kredyt?

Dla kredytów mieszkaniowych, jak i innych kredytów hipotecznych (na zakup działki, domu, budowę domu) złożyć trzeba podstawowe trzy dokumenty. Chodzi oczywiście do wniosek kredytowy, dane wnioskodawcy lub wnioskodawców oraz dokument potwierdzający tożsamość. Wzór wniosku znaleźć można na stronie banku lub poprosić o niego konsultanta. Każdy bank posługuje się nieco innym formularzem, który jest także czasem zmieniany, zawsze przed złożeniem wniosku warto się więc upewnić, czy posługujesz się odpowiednim dokumentem. To jednak dopiero początek.

Podstawowym sposobem weryfikacji wniosku jest oczywiście ustalenie zdolności kredytowej danej osoby/osób. W tym celu banki wymagają dołączenia do wniosku dokumentówpotwierdzających posiadane źródła dochodu. Tutaj wszystko zależy od formy zatrudnienia, natomiast najczęściej takimi dokumentami są: umowa o pracę, potwierdzenie stosunku służbowego, zatrudnienia na podstawie wyboru i powołania, kontrakt, świadczenie przedemerytalne, emerytalne, rentowa. Mowa oczywiście o klientach indywidualnych, w przypadku przedsiębiorców wnioski kredytowe i sposób ich weryfikacji wygląda nieco inaczej.

Pamiętaj, że oprócz dokumentu potwierdzającego stosunek pracy musisz jeszcze często przedstawić zaświadczenie o zarobkach, które wypełnia pracodawca.

Następny dokument to potwierdzenie wartości nieruchomości, którą zamierzasz nabyć. Może to być potwierdzenie wartości mieszkania/umowa przedwstępna od dewelopera lub właściciela nieruchomości z rynku wtórnego lub wycena/operat szacunkowy od rzeczoznawcy.

 

Dodatkowe dokumenty przy różnych kredytach hipotecznych

W zależności od zaciąganego przez ciebie kredytu hipotecznego musisz przedstawićtakże szereg innych dokumentów.

  • Jeśli kupujesz nowe mieszkanie lub dom od dewelopera, do wniosku o kredyt musisz dołączyć: numer księgi wieczystej, dokument potwierdzający warunki transakcji (umowa deweloperska/przedwstępna), promesę banku o wyodrębieniu nieruchomości, jeśli jest ona obciążona hipoteką (w przypadku mieszkania), potwierdzenie wkładu finansowego do dewelopera, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie takiego zgłoszenia, potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych (w przypadku domu).
  • Jeśli kupujesz domu lub mieszkanie z rynku wtórnego, do wniosku musisz dołączyć: numer księgi wieczystej; ewentualnie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz numer księgi wieczystej gruntowej dla budynku (w przypadku spółdzielni), informację o pozostałych do spłaty zobowiązaniach, jeśli lokal jest obciążony hipoteką.
  • Jeśli budujesz dom, do wniosku potrzebne ci będą: numer księgi wieczystej działki gruntu, decyzję opozwoleniu na budowę, kosztorys, wykaz pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi z projektu budowlanego.
  • Jeśli kupujesz działkę, do wniosku załączasz: numer księgi wieczystej prowadzonej dla działki gruntu oraz wysokość zobowiązań do spłaty, jeśli na nieruchomości ciąży hipoteka w wypadku nieruchomości obciążonych hipoteką informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty.
  • Jeśli kredyt hipoteczny bierzesz na remont mieszkania lub domu, dołączasz: numer księgi wieczystej, wykaz pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi z projektu budowlanego, kosztorys oraz - jeśli to wymagane - pozwolenie na prowadzenie prac.
Redakcja portalu P24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych powyżej materiałów.