Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Jakimi metodami przeprowadzana jest wycena spółek? Co wpływa na wartość wyceny?

data dodania: 2020-07-27
aktualizacja: 2020-07-27 17:22:58
Aby rozwijać firmę i zyskać gwarancję jej rozwoju, dotychczasowy właściciel może poszukiwać inwestora. To z kolei oznacza, że dokonana musi zostać wycena przedsiębiorstwa – będą tego oczekiwać chętni do wyłożenia kapitału. Z jakich metod wyceny korzystają specjaliści, czyli rzeczoznawcy? Sprawdzamy też, od czego zależy wartość rynkowa spółki.

Kiedy niezależna wycena przedsiębiorstwa jest niezbędna?

Zmiany właścicielskie nie są jedyną sytuacją, gdy ma miejsce wycena przedsiębiorstw. Inne przypadki, gdy kadra zarządzająca zgłasza się do rzeczoznawcy, to m in:

  • zmiany organizacyjne – spółki, np. giełdowe, w czasie swojej działalności na rynku mogą intensywnie się rozwijać, a to z kolei oznacza konieczność stworzenia choćby różnych nowych oddziałów czy warunków rozwoju,
  • chęć pozyskania finansowania z banku – informacji o wartości spółki bank będzie wymagał w momencie rozpatrywania wniosku o udzielenie kredytu obrotowego czy finansowania celem kupna maszyn lub nieruchomości,
  • konieczność ustalenia składki ubezpieczeniowej – jednym z elementów, który wpływa na wysokość składki polisy jest wycena ubezpieczanej ruchomości czynieruchomości.

Wycena spółki będzie też potrzebna przy transakcji jej sprzedaży. To zresztą jeden z najpopularniejszych powodów, dla których określa się wartość składników majątku i składników niemajątkowych. Raport sporządzony przez niezależnych ekspertów w pełni obrazuje wartość aktywów podmiotu i może pomóc w prowadzeniu negocjacji. Od ich powodzenia zależeć będą perspektywy rozwoju spółki.

Ustalenie celu, dla którego ma zostać sporządzona wycena firmy, jest o tyle istotne, że wpływa na metodę, z jakiej skorzysta rzeczoznawca. Aby uzyskać rzetelną i dopasowaną do specyfiki działalności wycenę, warto skorzystać z usług rzeczoznawców z Kancelarii SIPEX– z jej ofertą można zapoznać się na firmowej stronie rzeczoznawcy.net.pl.

 

Wartość firmy – metody wyceny podmiotów gospodarczych

Ustalenie, do czego wycena spółki czy jej udziałów będziesłużyć, pozwala określić, która metoda wyceny będzie najbardziej adekwatna. Na tym etapie pracy rzeczoznawcy mogą też podać klientowi listę informacji, która będzie im niezbędna, aby przygotować raport wybraną metodą. Przykładowe informacje, jakich rzeczoznawca będzie potrzebował, mogą dotyczyć wypracowanego zysku.

Mimo że istnieją różne metody wyceny i ich klasyfikacje, to można wskazać kilka, które są najczęściej wykorzystywane przez rzeczoznawców. Należą do nich:

  • metoda dochodowa

Rzeczoznawcy korzystają z projekcji finansowych – interesują ich prognozy. W tym wypadku dokonują oszacowania majątku, jakim firma będzie dysponować w przyszłości. Aby poznać wartość spółki, najczęściej wykorzystuje się metodę DCF – zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Metody dochodowe, a zwłaszcza wspomniana DCF, cieszą się dużą popularnością. Najczęściej są one wykorzystywane w celach doradczych, decyzyjnych i informacyjnych.

  • metodamajątkowa

Równie popularne są metody majątkowe. W tym przypadku rzeczoznawca koncentruje się na aktywach i zobowiązaniach, jakie ma spółka. Dopiero uwzględnienie sumy aktywów i zobowiązań daje pełen obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Rzeczoznawcy rozróżniają kilka metod majątkowych: księgową, skorygowanych aktywów netto, likwidacyjną i odtworzeniową. Do zalet wycen majątkowych należy zaliczyć przede wszystkim prostotę obliczeń.

  • metoda porównawcza

Wartość przedsiębiorstwa można ustalić również metodą porównawczą. Rzeczoznawca porównuje przedsiębiorstwo do podobnych podmiotów, które funkcjonują w warunkach rynkowych, w tej samej branży. Jest to możliwe, gdyż niektóre spółki działające na rynku mają obowiązek udostępniać swoje wyniki finansowe – pozyskanie tych danych nie stanowi zatem problemu.

W przypadku metody porównawczej wykorzystuje się różne wskaźniki rynkowe. Do najpopularniejszychnależy m.in. stosunek ceny do sprzedaży.

Gdzie szukać więcej informacji o procesie wyceny składników majątkowych podmiotów gospodarczych i o metodach wykorzystywanych przy szacowaniu wartości przedsiębiorstwa? Zajrzeć warto do artykułu "Poznaj metody wykorzystywane podczas wyceny spółek".

 

Wycena spółki – jakie czynniki są istotne?

Możliwe jest wskazanie szeregu czynników, które są brane pod uwagę przy wycenie spółki. Aby przygotować rzetelną wycenę, konieczne jest uwzględnienie różnych parametrów– zarówno finansowych, jak i niefinansowych. Brane pod uwagę są przede wszystkim:

  • Aktywa spółki. W zależności od wybranej metody szacowania wartości spółki rzeczoznawcy uwzględniają dane finansowe i docierają do dokumentów, z których wynika wysokośćkapitału.
  • Branża, w jakiej firma działa. Jednym z czynników wpływających na kondycję biznesu jest branża – niektóre cechują się wyższym ryzykiem, a to z kolei ma odzwierciedlenie w wartości podmiotu.
  • Rodzaj i forma prawna podmiotu. Dokonując wyceny spółki nie należy zapominać o tym, że inaczej są wyceniane spółki giełdowe, a inaczej te, które nie dokonują emisji akcji.

Wycena firmy nie jest uzależniona wyłącznie od wyników finansowych, jakie ona uzyskuje – równie istotne są zdolności kadry zarządczej czy umiejętności pracowników. Zysk firmy zależy m.in. od podejścia managementu i tego, czy w jego gronie znajdują się odpowiedni specjaliści.

Redakcja portalu P24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych powyżej materiałów.