Przemyśl - nasze miasto całą dobę

W których krajach nie działa karta EKUZ?

data dodania: 2017-09-24
aktualizacja: 2017-09-24 18:47:10
Karta EKUZ to specjalna karta ubezpieczenia zdrowotnego, z której można skorzystać w niektórych krajach w czasie swojej zagranicznej podróży. Istotą tej karty jest to, że pozwala na pokrycie kosztów niektórych procedur medycznych, podjętych na rzecz ratowania życia i zdrowia, a których wykonanie było konieczne i nieplanowane.

Źródłem finansującym te zabiegi jest polski Narodowy Fundusz Zdrowia, który w porozumieniu ze służbą zdrowia innego kraju prowadzi rozliczenie bez angażowania do tego samego pacjenta.

 

 

Czym jest EKUZ?

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby uprawnione uzyskują ją na czas określony. Nie jest to karta wydawana bezterminowo. Każda wydana karta ma swój numer ewidencyjny i w czasie leczenia za granicą należy podać numer tej karty, by otrzymać możliwość finansowania zabiegów, operacji czy konsultacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niestety, finansowanie z EKUZ jest mocno ograniczone. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy koszt zabiegu za granicą jest taki sam, jak w kraju, wówczas finansowane jest pełne. Gdy za granicą jest tańszy, niż w kraju również jest 100%. Jeżeli jednak koszt zagranicznego leczenia jest wyższy niżkoszt tego leczenia w kraju, to NFZ zwróci tyle, ile należałoby zapłacić za to w Polsce.

Karta nie działa również w przypadku zabiegów, które są zaplanowane i umówione. Tego rodzaju procedury pacjent musi sobie sam sfinansować. NFZ pokryje w ramach EKUZ tylko te zabiegi i procedury medyczne, których podjęcie było konieczne dla ratowania życia lub zdrowia.

 

Kto może otrzymać kartę EKUZ?

Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego może otrzymać każda osoba, która jest ubezpieczona na terytorium Polski. Może to więc być osoba, która jest zatrudniona na etacie lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, która wymusza obowiązek ubezpieczenia pracownika.

Do otrzymania EKUZ upoważnieni są również przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i regularnie odprowadzający składki zdrowotne do ZUS.

Osoby, które obecnie są bezrobotne, ale są zarejestrowane w urzędzie pracy, również mogą otrzymać kartę EKUZ, zracji tego że ubezpieczenie opłaca urząd pracy.

 

Gdzie działa EKUZ?

Nie wszystkie kraje europejskie respektują kartę i można z niej skorzystać w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Wybierając się do pozostałych krajów, szczególnie poza Starym Kontynentem, należy mieć prywatne ubezpieczenie turystyczne. Dzięki niemu, w razie zdarzenia, koszty leczenia lub ratowania zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej. Takie ubezpieczenie turystyczne pozwoli zastąpić działania karty ekuz ważnej tylko w Europie i tylko w placówkach publicznej służby zdrowia.

Redakcja portalu P24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych powyżej materiałów.