Przemyśl - nasze miasto całą dobę

W 25 ROCZNICĘ ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

data dodania: 2009-10-14
aktualizacja: 2016-11-14 16:39:54
19 października 2009r. minie równe 25 lat od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, odważnego kapelana Solidarności. Niedawno, w kinach całej Polski triumfy święcił film o zamordowanym przez esbeków kapłanie – "Popiełuszko. Wolność jest w nas".

Przy zasańskim kościele pw. Św. Trójcy, na lewo od głównych schodów wejściowych, pomiędzy kilkunastoma innymi tablicami i płaskorzeźbami, widnieje także tablica poświęcona księdzu Jerzemu. Z pewnością niewielu zna historię jej powstania oraz nazwiska tych, którzy narażając się na rozmaite szykany, postanowili uczcić śmierć tego bez wątpienia wybitnego kapłana. A było to tak:

W niecały rok po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, latem 1985r. działacze podziemnych struktur przemyskiej Solidarności: Marek Kamiński, Jan Musiał, Stanisław Żółkiewicz, Zygmunt Majgier, oraz nieżyjący już Stanisław Trybalski, postanowili uczcić męczeńską śmierć brutalnie zamordowanego przez funkcjonariuszy SB kapelana Solidarności. Wówczas to Stanisław Żółkiewicz wystąpił z inicjatywą wykonania pamiątkowej tablicy poświęconej księdzu Jerzemu, oraz wmurowania jej obok podobnych pamiątkowych tablic przed kościołem p.w. Św. Trójcy na Zasaniu. Zamiar ten został przedstawiony księżom prałatom: Stanisławowi Zarychowi oraz StanisławowiKrzywińskiemu  i uzyskał ich aprobatę. Zgodę na wmurowanie tablicy w przykościelnym murze wyraziła przełożona Sióstr Benedyktynek.
Wstępny projekt wraz z treścią umieszczoną na tablicy, wg pomysłu Stanisława Żółkiewicza, Zygmunt Majgier wraz z Markiem Kamińskim dostarczyli plastykowi z Rzeszowa (którego imię i nazwisko zatarło się niestety w pamięci uczestników tamtych wydarzeń), który zaprojektował i wykonał finalny model tablicy. Po kilku dniach ci sami „emisariusze” przywieźli formę przyszłej tablicy do Przemyśla, gdzie miał zostać wykonany jej odlew. Tablica którą możemy oglądać wmontowaną w przykościelnym murze została odlana w zakładzie Tadeusza Kiliana, mieszczącym się w Przemyślu przy ul. Bibliotecznej. Wszystko to odbywało się w całkowitej tajemnicy a w szczegóły projektu było wtajemniczonych jedynie kilka osób. W przededniu rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, Służba Bezpieczeństwa prewencyjnie zatrzymała „na 48 godzin” Zygmunta Majgiera, którego osadziła w jarosławskimareszcie. Przebywał tam już wówczas, aresztowany 28 września Marek Kamiński. Nie przeszkodziło to jednak w realizacji planów związanych z wykonaniem i odsłonięciem tablicy. Gotową tablicę od jej wykonawcy odebrała małżonka Marka Kamińskiego – Barbara, wraz ze Stanisławem Żółkiewiczem. W przededniu październikowej rocznicy, gotowa tablica została umieszczona w miejscu w którym znajduje się do dnia dzisiejszego, zaś 19 października 1985r.w pierwszą rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, nastąpiło jej uroczyste odsłonięcie i poświęcenie w obecności licznie zgromadzonych przemyślan oraz obserwujących uroczystość esbeków.
Należy przy tym zaznaczyć, że wspomniana tablica, której wykonanie zostało sfinansowane
z dobrowolnych datków i ofiar przemyślan, była jedną z pierwszych tablic poświęconą księdzu Jerzemu w Polsce.
Nie możemy dzisiaj zapominać, że już samo przybycie na tę uroczystość stanowiło akt odwagi i było samo w sobie jawną manifestacją opozycyjnej postawy wobec panującego reżimu komunistycznego, co z koleiniejednokrotnie wiązało się z późniejszymi szykanami i nękaniem przez służby komunistycznego reżimu.

Dzisiaj nikt nie musi się obawiać szykan i represji.
Dlatego też w imieniu tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania pamiątkowej tablicy a w szczególności Marka Kamińskiego, Jana Musiała, Stanisława Żółkiewicza, śp. Stanisława Trybalskiego i moim własnym,

MAM ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW PRZEMYŚLA NA MSZĘ ŚWIĘTĄ, KTÓRA ZOSTANIE ODPRAWIONA W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2009R. O GODZ. 15.00 W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY W 25 ROCZNICĘ MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI – KAPELANA SOLIDARNOŚCI. PO MSZY ŚW. NASTĄPI ZŁOŻENIE KWIATÓW POD PAMIĄTKOWĄ TABLICĄ, PRZYPOMINAJĄCĄ NAM WSZYSTKIM NIE TYLKO MĘCZEŃSKĄ ŚMIERĆ KAPŁANA, ALE WSZYSTKIE WARTOŚCI, KTÓRE SWOIM POSTĘPOWANIEM UOSABIAŁ I ZA KTÓRE ODDAŁ ŻYCIE.

 

Zygmunt Majgier