Przemyśl - nasze miasto całą dobę

PARADA MIKOŁAJOWA W PRZEMYŚLU

data dodania: 2020-11-27
aktualizacja: 2020-11-27 12:30:05
Ze względu na ogłoszoną strefę epidemiologiczną w Polsce, Święty Mikołaj w tym roku zmuszony został do wprowadzenia zmian w swoim mikołajowym ceremoniale. W cieniu pandemii, z zachowaniem sanitarnych zaleceń odbędzie się nieco inna Parada Mikołajowa.

6 grudnia 2020 roku o godzinie 16.00 najbardziej ulubiony ze wszystkich świętych, Święty Mikołaj przejedzie swoim samochodem przez nasze miasto odwiedzając jego osiedla. Rozpocznie w Rynku Starego Miasta, gdzie rozświetli choinkę oraz iluminację świąteczną.

Witających Świętego Mikołaja prosimy o stosowanie się do zaleceń sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów, przede wszystkim do noszenia maseczek ochronnych oraz zachowania odpowiedniego dystansu w stosunku do drugiej osoby.

Szczegółowy, samochodowy szlak Świętego Mikołaja przedstawia się następująco:

 1. Rynek Starego Miasta

 2. Ul. T. Kościuszki

 3. Ul. Jagiellońska

 4. Most im. Orląt Przemyskich

 5. Plac Konstytucji

 6. Ul. Grunwaldzka

 7. Ul. Rzeczna

 8. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II

 9. Ul.Grunwaldzka

 10. Ul. M. Bielskiego

 11. Ul. Gen. W. Sikorskiego

 12. Ul. Bpa J. Glazera

 13. Ul. Św. Jana

 14. Ul. 3 Maja

 15. Ul. K. Opalińskiego

 16. Ul. I. Paderewskiego

 17. Ul. Armii Krajowej

 18. Ul. Ppłk Kazimierza Gurbiela

 19. Ul. Bolesława Chrobrego

 20. Ul. 29 Listopada

 21. Ul. Stanisława Augusta

 22. Ul. Płk M. Borelowskiego

 23. Wyb. Marszałka Ferdynanda Focha

 24. Ul. Św. Brata Alberta

 25. Ul. St. Rogozińskiego

 26. Ul. Płk M. Borelowskiego

 27. Ul. Z. Krasińskiego

 28. Ul. 3 Maja

 29. Ul. J. Lelewela

 30. Ul. S. Okrzei

 31. Ul. Św. Jana Nepomucena

 32. Ul. 3 Maja

 33. Most im. OrlątPrzemyskich

 34. Wyb. Józefa Piłsudskiego

 35. Ul. Sanocka

 36. Ul. R. Rosłońskiego (zawracamy)

 37. Ul. Sanocka

 38. Wyb. Józefa Piłsudskiego

 39. Wyb. Prezydenta W. Wilsona

 40. Ul. Sportowa

 41. Ul. M. Kopernika

 42. Ul. W. Brudzewskiego

 43. Ul. W. Reymonta

 44. Ul. M. Kopernika

 45. Ul. Boh. Getta

 46. Ul. W. Pola

 47. Al. Solidarności

 48. Ul. Sybiraków

 49. Ul. H. W. Neumann

 50. Rondo Paderborn

 51. Ul. Lwowska

 52. Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

 53. Ul. Ofiar Katynia

 54. Ul. Lwowska

 55. Ul. S. Batorego

 56. Ul. Bakończycka

 57. Ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

 58. Ul. S.Leszczyńskiego

 59. Ul. W. Łukasińskiego (zawracamy)

 60. Ul. A. Dworskiego

 61. Ul. H. Siemiradzkiego

 62. Ul. A. Mickiewicza

 63. Plac na Bramie

 64. Ul. J. Słowackiego

 65. Ul. Przemysława

 66. Ul. L. Pasteura (zawracamy)

 67. Ul. Przemysława

 68. Ul. L. Pasteura

 69. Ul. J. Słowackiego

 70. Ul. Jagiellońska

 71. Ul. Ratuszowa

 72. Ul. Wałowa

 73. Ul. K. Wielkiego

 74. Rynek Starego Miasta

 

Z przyczyn niezależnych od organizatora czas przejazdu może ulec zmianie.

 

Sponsorzy Parady Mikołajowej:
- Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego,
- Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu,
-Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Przemyślu,
- Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu,
- Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu,
- Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna,
- Komenda Miejska Policji w Przemyślu,
- Straż Miejska w Przemyślu,
- Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu.