Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

data dodania: 2005-09-18
aktualizacja: 2007-11-08 19:22:03
Skrytka pocztowa 471
37 - 700 Przemyśl
Tel./fax.: (0-16) 671 64 25
www.bolestraszyce.comWystawy stałe:
 • Kolekcja roślin: dendroflora, rośliny wodne i bagienne, parter oranżeryjny, pomologia, rośliny rzadkie, zagrożone, ginące i chronione, kolekcje roślin biblijnych i użytkowych,

 • Muzeum Przyrodnicze ,,Chrońmy ptaki” – wystawa ornitologiczna,

 • Wystawa historyczno-przyrodnicza XXX-lecia Arboretum Bolestraszyce,

 • Stała ekspozycja motyli nocnych z Pogórza Przemyskiego,

 • Wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów, skamielin,

 • Wystawa owoców i nasion z kolekcji roślin Arboretum,

 • Wiklina w Arboretum – stała ekspozycja rzeźb – obiektów z wikliny,

 • Drzewa, ogrody, dwory – wystawa fotograficzna prof. Jerzego Pióreckiego (czynna w dni robocze 9:00–14:00),

 • Rośliny rzadkie, zagrożone, ginące i chronione – wystawa fotograficzna(czynna w dni robocze 9:00–14:00),

 • Drzewa pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej. Teka rysunków Aleksandry Wachniewskiej (czynna w dni robocze 9:00–14:00),

 • Chrząszcze – wystawa entomologiczna

Oferta Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego:

 

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach serdecznie zaprasza nauczycieli, uczniów, studentów i inne osoby zainteresowane do korzystania z różnych form zajęć edukacyjnych proponowanych przez Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego. Ogranizujemy m.in. lekcje, wykłady, konkursy, pogadanki w szkołach. Proponujemy tematy przyrodnicze, muzealne, ekologiczne i z zakresu dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Zajęcia realizowane są w oparciu o prezentowane wystawy stałe, czasowe i zgromadzone kolekcje roślin. W trakcie zajęć wyświetlane są filmy przyrodnicze, mają miejsce prezentacjemultimedialne. Istnieje możliwość skorzystania ze zgromadzonego archiwum fotograficznego, zbiorów zielnikowych, bibliotecznych i map katastralnych. Od 1996 r. działa Muzeum Przyrodnicze, w którym są prezentowane następujące ekspozycje: ornitologiczna Chrońmy ptaki, wystawa historyczno-przyrodnicza XXX lat Arboretum Bolestraszyce (wystawa fotograficzna), wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów, skamielin oraz motyli nocnych z Pogórza Przemyskiego. Na wystawie Chrońmy ptaki przedstawione zostały rodzime gatunki, gniazdujące na terenie Polski. W poszczególnych gablotach prezentowane są ptaki różnych siedlisk, w tym także gatunki łowne i żyjące na terenie Arboretum. Przedstawione zostały sposoby praktycznej ochrony ptaków poprzez konstruowanie budek lęgowych, poideł i karmników.

Oferta edukacyjna Centrum obejmuje ponadto różne formy zajęć plastycznych. Są to: plenerowe zajęcia terenowe; warsztaty z wikliny, papieru, fotografii; prenery malarskie; szkolenia dla nauczycieli i animatorów kultury. Program zajęćplastycznych zawiera podstawowe zagadnienia teoretyczne oraz ukierunkowany jest na praktyczną naukę różnorodnych dziedzin sztuki i fotografii. Zajęcia dostosowane są do wieku i umiejętności uczestników.

Zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych. Realizujemy tematy na zamówienie zgodnie z sugestiami zainteresowanych osób. Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych tematów można uzyskać w Arboretum.


Godziny otwarcia:

Arboretum:

 • maj–październik: dni robocze 9.00–18.00; soboty, niedziele i święta 10.00–18.00
 • listopad–kwiecień: dni robocze 8.00–14.00


Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego:

 • maj–październik: w dni robocze 9.00–14.00
 • listopad–kwiecień: dni robocze 8.00–14.00