Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Centrum Kultrualne - lipiec

data dodania: 2014-06-25
aktualizacja: 2014-06-25 09:13:16
Imprezy Centrum Kulturalnego w Przemyślu organizowane w lipcu.


06.07, godz. 14.00 – Zamek w Krasiczynie
3. Festiwal Ziemi Przemyskiej – Pokaz Dorobku Kulturalnego Gmin Powiatu Przemyskiego
/organizator: CK Przemyśl, współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe Przemyślu, Gmina Krasiczyn, Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie/

Przedstawiciele gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica zaprezentują dorobek kulturalny gmin wchodzących w skład powiatu przemyskiego, bogatego w różnorodność miejscowości, wynikającą z ich położenia, sąsiedztwa, mieszkańców.
Każda gmina zaprezentuje: 30-minutowy program artystyczny, stoisko z jadłem regionalnym oraz stoisko z rękodziełem artystycznym. Prezentacje podlegać będą ocenie jury, które przyzna nagrody najlepszym gminom.
Założeniem organizatorów jest aby Festiwal stał się jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w powiecie, był jego swoistą wizytówką. Impreza odbywa się w plenerze, w pierwszy weekend lipca, każdego roku w innejgminie powiatu przemyskiego.
Przegląd zakończy występ „gwiazdy wieczoru” - Shazzy.

Bilety: wstęp wolny27.07, godz. 14.00 – plac rekreacyjny obok Urzędu Gminy w Tryńczy

„SPOTKANIA BIESIADNE” - VIII Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy
/organizator: Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy, współorganizator: CK Przemyśl/

Impreza plenerowa w Tryńczy, której celem jest popularyzowanie wspólnego śpiewania piosenek biesiadnych oraz często już zapominanego gawędziarstwa.  
W biesiadzie biorą udział zespoły śpiewacze i gawędziarze  z powiatów jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, przemyskiego oraz zaproszone zespoły z sąsiadujących powiatów. Spotkaniom towarzyszą turnieje biesiadne, stoiska z regionalnym jadłem i rękodziełem artystycznym.

Bilety: wstęp wolny
WYSTAWA:

•    Galeria Hol:

18.06-30.07– W cyklu „Debiuty Młodych” – debiut fotograficzny Gabrieli Rudyk

Gabriela jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. Swoje fotograficzne prace tworzy przede wszystkim w plenerze. Uwielbia zdjęcia w bajkowym i magicznym klimacie, który wydobywa bawiąc się kolorami i światłem.