Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Centrum Kultrualne - maj

data dodania: 2015-04-30
aktualizacja: 2015-04-30 09:37:19
Imprezy Centrum Kulturalnego w Przemyślu organizowane w maju.


8-10 maja – sala widowiskowa CK
37. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego

Festiwal jest  przeglądem twórczości kapel kultywujących folklor miejski. Ta jedna z najbardziej prestiżowych tego typu imprez w Polsce wciąż znajduje liczne grono odbiorców.  Zróżnicowana jest stylistyka prezentowanych programów, kapele sięgają zarówno po tradycyjne utwory, jak i do innych nurtów muzyki -  jazzu i reggae, wiele poszerza repertuar o swoje własne kompozycje, co nadaje im dodatkowo walor autentyzmu, podkreślając związek z własnym środowiskiem.

Program  Festiwalu
8 maja  godz. 19.00- sala widowiskowa CK
- koncert Lwowskiej Kapeli Podwórkowej „TA JOJ” im. Kazimierza „Kija” Galikowskiego
9  maja godz. 10.00 , 14.00– sala widowiskowa CK
-prezentacje konkursowe
9  maja godz.19.00 – sala widowiskowa CK – bilety: 15 zł w kasie CK
- koncert "Romanse  w cieniu skrzypiec” z udziałem Sióstr Matkowskich
10 maja godz. 11.00
- występy kapel na ulicach i osiedlach Przemyśla
10 maja godz. 15.00 - sala widowiskowa CK
- koncert laureatów festiwalu


24 maja, godz. 14:00 –  Stadion Sportowy w Dubiecku
Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych  - eliminacje do 49. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą

Organizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury  w Dubiecku

Uczestnikami Przeglądu są artyści ludowi z powiatów: przemyskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i jarosławskiego, a głównym jego celem jest ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego oraz popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie. Organizatorom zależy również na  udziale dzieci i młodzieży w kategorii Duży-Mały, ponieważ w ten sposób zachęca się je do kontynuacjimuzykowania i śpiewania przejętego od swoich mistrzów. Laureaci konkursu reprezentują nasz region na Festiwalu organizowanym co roku w czerwcu w Kazimierzu nad Wisłą.


28 maja, godz. 09:00 – sala widowiskowa GOKSiT w Birczy
38. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
„TROPEM JASIA i MAŁGOSI”

Organizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Birczy

W Przeglądzie wezmą udział dziecięce zespoły teatralne (lalkowe, żywego planu), których członkami są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.


30 maja – sala widowiskowa CK
9. Festiwal Filmów Kina Niezależnego "CK OFF"

Festiwal jest przeznaczony dla twórców niezależnych oraz studentów i absolwentów kierunków filmowych, bez ograniczeń wiekowych, a jego celem jest popularyzacja sztuki filmowej, promowanie twórczości niezależnej i miasta Przemyśla. Ponieważ hasłem przewodnim tegorocznej edycjijest "CK OFF się śmieje", to w konkursie mogą brać udział wyłącznie filmy o charakterze komediowym (fabuły, dokumenty oraz animacje).WYSTAWY

Galeria „12”
17 kwietnia - 3 maja – Wystawa prac Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego z okazji jubileuszu 35-lecia
5 maja - 19 maja – Wystawa prac plastycznych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu
25 - 31 maja  – Wystawa pokonkursowa „W krainie kolorowych kwiatów”  Szkoła Podstawowa  nr 5 w Przemyślu

Galeria Hol
16 kwietnia - 7 maja - Jarosław w obiektywie Krakowskiego Klubu Fotograficznego