Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Marcowe imprezy Centrum Kulturalnego w Przemyślu

data dodania: 2013-02-27
aktualizacja: 2013-02-27 17:21:54
Marcowe imprezy Centrum Kulturalnego w Przemyślu.


02.03
W cyklu "Spotkania z Operą"
Wyjazd do Teatru Wielkiego Opery i Baletu we Lwowie
na operę G. Verdiego "Trubadur" (opera w 4 aktach)
Zgłoszenia i informacje:  tel. 16 678 20 09 w. 512

W cyklu  „Spotkania z operą" organizowane są wyjazdy do Teatru Opery i Baletu we Lwowie na wybrane, najciekawsze propozycje baletowe i operowe. W ramach wyjazdu gwarantujemy całodzienne zwiedzanie Lwowa z profesjonalną opieką pilota i przewodnika turystycznego.03.03., godz. 10:00
Szkolenie nt. „Tańce Pogórzan z okolic Jasła i Gorlic”

Szkolenie poświęcone tańcom ludowym Ziemi Rzeszowskiej skierowane jest do nauczycieli, instruktorów zespołów amatorskich i tancerzy. Zajęcia poprowadzi choreograf Alicja Haszczak.

Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu15-16.03., godz. 10:00
XXIII Przegląd Piosenki „ŚPIEWAJ RAZEM  Z NAMI” - eliminacje powiatowe

Impreza ma charakter konkursu wokalnego, podczas którego prezentują się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat. Przegląd przebiega dwuetapowo: najpierw odbywają się eliminacje w miastach powiatowych województwa podkarpackiego, a następnie  finał w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Jury ocenia solistów w trzech kategoriach wiekowych oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.

PCKiN ZAMEK, Przemyśl ul. Konarskiego 516.03
XIV Wojewódzki Konkurs „Sacrum w literaturze i sztuce”  - finał
Organizowany wspólnie z Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu16.03., godz. 14:00 – Msza św., godz. 15:00 – rozpoczęcie przeglądu
VII Podkarpacki Przegląd Chórów – Pieśni Pasyjne
Organizowany przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie

Przegląd ma na celu pielęgnowanie tradycjiśpiewania polskiej i obcej pieśni religijnej oraz prezentację osiągnięć, wymianę doświadczeń między zespołami, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych działających na terenie województwa podkarpackiego.

Kościół Parafialny pw. Św. Wawrzyńca w Radymnie20.03, godz. 11:00
VII Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży "WIELKANOCNE TRADYCJE" -  podsumowanie

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego. Komisja Konkursowa przy ocenie prac zwraca uwagę na wrażliwość młodych twórców, nawiązanie do tradycji oraz oryginalne widzenie tematu. Prace oceniane są w trzech kategoriach: kartki świąteczne, pisanki i palmy, prace plastyczne (malarstwo, rysunek, grafika). Nagrodzone prace eksponowane są na wystawie pokonkursowej.

Hol CK22.03., godz. 09:00
Obchody XI Światowego Dnia Wody w Przemyślu p.h. Ochrona wody - jej oczyszczanie, oraz przygotowanie do ponownegoużycia
W ramach obchodów Międzyszkolny Konkurs i Konferencja.
Organizowane wspólnie z Arboretum w Bolestraszycach

Tegoroczne obchody będą poświęcone rozważaniom o sposobach ochrony zasobów wodnych.

PCKiN Zamek, Przemyśl ul. Konarskiego 523.03
W cyklu "Spotkania z Operą"
Wyjazd do Teatru Wielkiego Opery i Baletu we Lwowie
na operę F. Lehara "Wesoła wdówka" wg dramatu V. Hugo „Król się bawi”
Zgłoszenia i informacje:  tel. 16 678 20 09 w. 51224.03., godz. 14:00
„KWIETNA NIEDZIELA” – XIV Jarmark Rękodzieła Ludowego
„Konkurs na pisankę wielkanocną” – rozstrzygniecie

Organizowany wspólnie z Urzędem Gminy w Krzywczy

Jest to cykliczna impreza organizowana  przed świętami Wielkiej Nocy, podczas której można podziwiać i kupić różnorodne pisanki, przepiękne serwety, koszyczki, baranki i zajączki zciasta, świąteczne kartki, stroiki wykonane z surowców naturalnych, kwiaty z bibuły, itp. wykonane przez twórców ludowych z Podkarpacia, a także podpatrzeć ich warsztat pracy. W trakcie trwania imprezy rozstrzygnięty zostanie konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.

Szkoła Podstawowa w Reczpolu