Przemyśl - nasze miasto całą dobę

PCKiN Zamek - wrzesień

data dodania: 2017-09-01
aktualizacja: 2017-09-01 15:03:52
Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu - wrzesień.

Kalendarz imprez

Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu

wrzesień 2017 r.

9 września (sobota), godz. 18.00
Spektakl teatralny „Żabula” autorstwa Izabeli Degórskiej w wykonaniu aktorów Teatru „Fredreum” z Przemyśla.
(Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego) – bilety w cenie 15 zł do nabycia przed spektaklem na Zamku Kazimierzowskim oraz w Biurze Towarzystwa „Fredreum” ul Grodzka 1 w czwartki w godz. 16.00-18.00.
Organizatorzy: Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry „Fredreum” z Przemyśla oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.


15 września (piątek),
Konferencja naukowa z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia „Metalowych Serc” z Przemyśla.
(Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego) – wstęp za zaproszeniami.
Org. Stowarzyszenie„Metalowych Serc” w Przemyślu.


20 września (środa), godz. 12.00
Otwarcie wystawy malarstwa Mariana Fidy.
(Galeria Zamek) – wstęp wolny.
Org.: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz PCKiN ZAMEK.
W marcu 2016 r. zmarł Marian Jerzy Fida, człowiek niezwykle zasłużony dla kultury Przemyśla. Miłośnikom historii tego miasta kojarzy się on przede wszystkim jako twórca jedynej w swoim rodzaju malowanej historii grodu nad Sanem. Zatytułował ją „Moja opowieść o Przemyślu i Ziemi Przemyskiej”. Dla krytyków sztuki styl i walory artystyczne jego malarstwa – był samoukiem – mogą być powodem do dyskusji. Wszelako nie cechy formalno-warsztatowe stanowią o jego wartości. Jego obrazy z punktu widzenia obowiązujących dziś reguł estetycznych mogą się wydać dość anachroniczne. Jego osobowość artystyczna zanurzona była raczej w świecie XIX-wiecznego historyzmu. Tak jak Matejko i szereg jeszcze innych malarzy historycznych, nie tylko polskich, również i Marian Jerzy Fida czuł siępowołany do wyłożenia określonej wizji historii, czuł się zobowiązany do jej interpretacji. Swoje racje starał się przełożyć na język form artystycznych. Nie zawsze umiejętności warsztatowe pozwalały mu na pełną swobodę wypowiedzi, jednakowoż talentu nie sposób było mu odmówić - o ileż doskonalsza byłaby ta jego „historia”, gdyby dane było mu odbyć studia akademickie. Tak czy inaczej, nad dziełem Jerzego Mariana Fidy należy się pochylić z wielkim szacunkiem, nie można go w żaden sposób zignorować i zapomnieć. Chęć ocalenia efektów tytanicznej pracy „przemyskiego Matejki” – jak bynajmniej nie z przekory go nazywano – stała się inspiracją do podjęcia próby zgromadzenia w zbiorach publicznych przynajmniej części jego malarskiego dorobku. W starania o pozyskanie środków na ten cel zaangażowałosię Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Starania te uwieńczone zostały sukcesem. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kilkadziesiąt płócien MarianaJerzego Fidy będzie dostępne dla szerokiej publiczności. Pierwszym pokazem świeżo pozyskanej kolekcji będą wystawy, które niemal równocześnie oglądać będzie można na Zamku Kazimierzowskim i w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Na przemyskim zamku zobaczyć będzie można również obraz przedstawiający królową Jadwigę w Przemyślu – już od kilku miesięcy eksponowany w Sali Kominkowej zamku. Było to pierwsze dzieło tego artysty pozyskane do publicznej kolekcji w Przemyślu. dr Janusz Polaczek

29 września (piątek), godz. 12.00
„Ping-Pong” - koncert szkolnego chóru „Triola” pod dyrekcją Joanny Cioch ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu. W programie muzyka rozrywkowa, ludowa, etniczna oraz poezja śpiewana.
(Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego) – wstęp wolny.
Org. Centrum Kultury i Nauki w Przemyślu

Wystawy czasowe:
- Wystawa rysunku, grafiki, malarstwa Henryka Lasko „Przemyśl moim miastem”
(Galeria Zamek), czynna do17 września 2017 r.
- Wystawa malarstwa Mariana Fidy (Galeria Zamek),
- Wystawa fotografii Ewy Gawlik „Obrazy światłem malowane” hol przed salą widowiskową
Zamku Kazimierzowskiego, czynna do 1 października 2017r.
- Z cyklu „Studenckie Debiuty”. „Pracownie projektowe”. Część II - wystawa prac studentów Projektowania Graficznego i Instytutu Sztuk Projektowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, (Galeria Debiuty), czynna do 1 października 2017r


Wystawy stałe:
- Kazimierz Wielki Wczoraj i Dziś,
- Lapidarium,
- Kazimierz w Historii i Tradycji,
- 145 lat Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry ,,Fredreum” w Przemyślu,
- Dorobek sceniczny Kazimierza Opalińskiego – najwybitniejszego aktora „Fredreum”,
- ,,Fredreum” w karykaturze,
- Widoki Przemyskie z lat 50 XX wieku.

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
37 -700 Przemyśl, Aleje XXV– Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
Tel. 16 678 50 61, e-mail: sekretariat@kultura.przemysl.pl

Dyrektor- Renata Nowakowska

Po wydrukowaniu kalendarz imprez może ulec zmianie, zawsze aktualny na www.kultura.przemysl.pl.