Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Zaproszenie dla niepełnosprawnych

data dodania: 2009-11-19
aktualizacja: 2009-11-19 09:00:34
Informujemy, że Centrum Kulturalne w Przemyślu przystosowało swój obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

    Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zainstalowano windę przy wejściu od ul. Dworskiego oraz platformę przyschodową, która umożliwi wyjeżdżanie osobom na wózku z sali widowiskowej na hol. Niepełnosprawni z dysfunkcją narządu ruchu nie będą mieli również problemów w korzystaniu z toalety, w której zainstalowano specjalne uchwyty i armaturę.
    Warto zauważyć, że jako jedna z nielicznych instytucji w regionie dajemy możliwość pełnej realizacji artystycznej dla osób niepełnosprawnych, gdyż winda od ul. Dworskiego jest dwupoziomowa: pierwszy poziom to wyjście na widownię, zaś drugi bezpośrednio na scenę.
    Powyższe działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w dostępie do Naszych dóbr kultury, jest pierwszą częścią dużego projektu inwestycyjno-remontowego pn.: „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucjikultury” który na obecną chwilę został warunkowo wybrany do dofinansowania w kwocie blisko 3 000 000,00 (słownie: trzech milionów złotych) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W niedługim czasie zaproszę Państwa Dziennikarzy na specjalne spotkanie celem zaznajomienia z całym zadaniem.
    Na dzień dzisiejszy serdecznie zapraszam Państwa do Centrum Kulturalnego w Przemyślu – celem pełnego zobrazowania – jakże ważnego dla Naszej instytucji – inwestycji służącej osobom niepełnosprawnym. Jestem przekonany, że powyższe udogodnienia umożliwią im korzystanie z bogatej oferty kulturalnej Naszej instytucji.


Adam Halwa
Dyrektor
CENTRUM KULTURALNEGO w Przemyślu