Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Kurie Metropolitalne

data dodania: 2006-07-13
aktualizacja: 2016-11-11 14:44:34
Jeżeli zauważyłeś błąd lub chcesz dodać swoją ofertę, napisz do nas. Dane pochodzą ze m.in. strony www.przemysl.opoka.org.pl

Kuria Metropolitalna obrządku łacińskiego

Plac Katedralny 4a
Tel.: (016) 678 66 94
Fax.: (016) 678 26 74
e-mail: kuria@przemyska.pl
Godziny pracy:
poniedziałki i środy w godz. 9.00 – 16.00
wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00 – 13.00

 

Wydział duszpasterstwa rodzin

ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl
tel. 016 677 90 00
strona: www.rodzina.przemyska.pl

 

Wydział nauki katolickiej

Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl
Tel.: 016 676 88 11
e-mail: wnk@przemyska.pl
strona: www.przemyska.pl

 

Wydział ds. zakonnych

tel. 16 678 66 94 w. 32
Dyrektor: ks. prał. Józef Bar

 

Wydział ds. kanonizacyjnych

tel. 16 678 6694 w. 55
Dyrektor: ks. prał. Krzysztof Chowaniec

 

Wydział administracyjny

tel. 16 678 66 94 w. 54,kom. 692 432 872
Ekonom Archidiecezji i Dyrektor Wydziału: ks. Edward Sobolak

 

Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego

ul. bpa Jozafata Kocyłowskiego 4,
tel/fax: (016) 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl
strona: www.cerkiew.org

 

Biblioteka Syminarium Duchownego

ul.: Basztowa 13 - I piętro
tel.: 16 676 05 31, 16 678 80 26
e-mail: wsd@przemyska.pl
strona: www.wsd.przemyska.pl/biblioteka