Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Bernard Wapowski

data dodania: 2005-09-17
aktualizacja: 2016-04-14 12:47:56
Bernard Wapowski (1450 lub 1470-1535), wychowywał się w Ostrowie i Wapowcach, do szkoły chodził w Przemyślu. Był kanonikiem przy przemyskiej katedrze, następnie kanonikiem krakowskim.

Najwybitniejszy polski kartograf XVI w., historyk i kronikarz, astronom. Kontynuator Kroniki Jana Długosza. 1511-1515 współpracował w Rzymie przy wydawaniu Nauki geograficznej Klaudiusza Ptolemeusza.

Po powrocie do kraju sekretarz Zygmunta I Starego. 1526 sporządził, opartą na dogłębnych studiach, wielką mapę Polski (w skali 1:1 000 000), a także mapę krajów wschodniej Europy Tabula Sarmatiae... (w skali 1:2 900 000), obie wydane 1526.

Autor Kroniki obejmującej dzieje Polski od czasów legendarnych po 1535 rok (część do 1380r. zaginęła, część 1381-1463 w tłumaczeniu wydano w latach 1847-1849, część 1480-1535 wydano w 1874r.).

 

XV-wieczna mapa Bernarda Wapowskiego

 

Oryginał mapy znajduję się we Wiedniu. Prezentujemy ją dzięki uprzejmości pana Stanisława Barana.