Przemyśl - nasze miasto całą dobę

PTTK zaprasza na rajd rowerowy „Poznaj Ziemię Przemyską”

data dodania: 2017-07-30
aktualizacja: 2017-07-30 22:03:53
Regulamin rajdu

1. Organizator

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Koło Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego ,,Karpaty” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

 

2. Trasa rajdu

Rajd rowerowy przebiegać będzie na trasie: Przemyśl, Krzeczkowa, Huta Brzuska, G. Tokarnia, Boguszówka, Bircza, G. Chomińskie, Łodzinka, Cisowa, Olszany, Przemyśl (ok. 90 km). Ocena trudności: trudna. Zbiórka uczestników w dn. 05.08.2017 r. (sobota) o godz. 7:15 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 7:30.

 

3. Cel imprezy

Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. Poznanie historii, zabytków oraz walorów krajoznawczych Ziemi Przemyskiej. Zdobywanie punktów do odznaki turystyczno – krajoznawczej ,,Znam Ziemię Przemyską”.

 

4.Warunki uczestnictwa

Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie. Wymagane jest dobre przygotowanie fizyczne.

 

5. Zgłoszenia

Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74, lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

 

6. Informacje dodatkowe

Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę. Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie. Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości (członkowie PTTK legitymację), suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki. Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy.
Tempo jazdyturystyczno – rekreacyjne tj. ok. 18 km/h.

 

7. Postanowienia końcowe

Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu. Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.
Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!

 

Sekcja Turystyki Rowerowej
ZAPRASZAMY ! ! !