Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Arboretum Bolestraszyce

data dodania: 2005-09-18
aktualizacja: 2016-11-14 18:11:11
Arboretum - mianem tym określa się wyodrębniony obszar, na którym uprawiane są drzewa, krzewy i krzewinki dla celów naukowych i hodowlanych. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa arbor - drzewo. Przy głównych drogach dojazdowych z Przemyśla na drogowskazach oznaczone są kierunki "Arboretum" lub do miejscowości Wyszatyce.

Arboretum Bolestraszyce, założone w 1975 r., położone jest 7 km na północny-wschód od Przemyśla, należy do cennych zabytków przyrody i kultury Małopolski. W Bolestraszycach jednoczą się historia i czas współczesny. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w połowie XIX w. mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr Michałowski. Arboretum obejmuje także dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl.

Wiekowe drzewa, pozostałe z dawnych ogrodów zamkowych, stanowią malowniczy akcent wśród nowych nasadzeń, na które składają się gatunki obcego pochodzenia i rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, ginące i chronione gatunki roślin. Arboretum nawiązuje do starych tradycji małopolskich ogrodów, w szczególności do: Sieniawy Izabeli Czartoryskiej, Zarzecza Magdaleny Morskiej - Dzieduszyckiej, Dubiecka Krasickich, Miżyńca Lubomirskich i Medyki Pawlikowskich.

Organizatorem i dyrektorem Arboretum był w latach 1975-2001 prof. dr hab. Jerzy Piórecki. Od 2001 roku dyrektorem jest dr Narcyz Piórecki.

W Muzeum Przyrodniczym prezentowane są wystawy stałe "Chrońmy ptaki"- wystawa ornitologiczna i wystawa fotograficzna autorstwa prof. J. Pióreckiego "XXV lat Arboretum Bolestraszyce". Prezentowana będzie także wystawa motyli nocnych oraz wystawa dendrologiczna - szyszek, przekrojów i skamielin. W oparciu o wystawy i zgromadzone kolekcje roślin działalność edukacyjną prowadzi Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego.

Na terenie Arboretum prezentowane są również rzeźby- wiklinowe obiekty powstałe w czasie Międzynarodowych Plenerów Artystycznych "Wiklina w Arboretum".

 

Arboretum Bolestraszyce Kwiaty z bolestraszyckiego ogrodu Pałac Michałowskiego

 

Godziny otwarcia:

 

Arboretum od 20 kwietnia do 31 października 2016 r. otwartecodziennie:
w dniach roboczych od godz. 9.00 do 18.00
w soboty, niedziele i święta od godz. 10.00 do 18.00

Arboretum od 1 listopada do 19 kwietnia otwarte w dni robocze od godz. 9.00 do 14.00
Dodatkowo Arboretum otwarte będzie w dniach 5, 6, 11, 12, 13 listopada 2016 r. w godz. 10.00 do 16.00

Wejście bramą zimową

 

Ceny biletów:
Bilet normalny – 10 zł
Bilet ulgowy – 5 zł (emeryci, studenci, młodzież szkolna)
Oprowadzanie przewodnik – 50 zł
Ognisko – 50 zł
Oprowadzanie po Arboretum i ognisko po wcześniejszym uzgodnieniu – tel. 16 671 64 25

Bolestraszyce 130
37-722 Wyszatyce
tel./fax 16 671 64 25
e-mail: arboretum@poczta.onet.pl

Arboretum w Bolestraszycach spełnia różnorodne zadania w zakresie dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego. Jedną z form działalnościjest edukacja prowadzona przez Centrum Edukacji Kulturalno - Przyrodniczej. Centrum zaprasza nauczycieli, uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych oraz studentów do udziału w organizowanych imprezach edukacyjnych kulturalno-przyrodniczych. Centrum proponuje udział w różnych formach zajęć: lekcje, prelekcje, wykłady, wycieczki, konkursy, konferencje, praktyki, staże, szkolenia.

Ponadto oferuje różnorodne tematycznie zajęcia, których treść i forma nawiązuje i uzupełnia materiały zawarte w programach nauczania przyrody, biologii i historii. Różne formy prowadzonych zajęć łączące naukę z zabawą, są twórczym i ciekawym sposobem poznawania przyrody oraz umożliwiają kształtowanie właściwych emocjonalnych i estetycznych wrażeń na piękno otaczającej przyrody. Poprzez aktywny i twórczy kontakt z przyrodą i kulturą uczestnicy zajęć mają możliwość rozwijania i poszerzenia własnych zainteresowań danym tematem. Ponadto uczestnicy nabywają szereg umiejętności umożliwiających właściwą interpretację zjawisk zachodzącychw przyrodzie ucząc się "twórczego myślenia".

 

Informacje o Arboretum znajdziecie również w zakładce Kalendarz imprezy.

 

Zapraszamy do naszych galerii, gdzie znajdują się zdjęcia Arboretum:

Do Bolestraszyc można dojechać kursowymi autobusami PKS-u, jadącymi do Wyszatyc. Uwaga! Autobusy te odjeżdżają z ulicy Sportowej, a nie z dworca autobusowego.

Przez Bolestraszyce przejeżdżają również prywatne busy, które mają swoje przystanki w Przemyślu przy ul. Sportowej i Czarnieckiego.

Strona www:
www.bolestraszyce.com/

Zdjęcia: Żyku
Źródło: www.krasiczyn.com.pl