Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Szlaki piesze Pogórza Przemyskiego

data dodania: 2005-09-28
aktualizacja: 2016-11-14 18:05:29
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu opiekuje się szlakami turystycznymi o łącznej długości 305 km. Charakteryzują się one tym, że nie ma tu tak znacznych deniwelacji i długich oraz mozolnych podejść górskich, jak to ma miejsce np. w Bieszczadach. Najwyższe wzniesienia przez które prowadzą trasy nie przekraczają 680 m n.p.m. Jednocześnie wędrując po miejscowych szlakach możemy odnaleźć tereny charakteryzujące się wysokim stopniem naturalności krajobrazu oraz niezakłóconą przez działalność człowieka dziką przyrodą. Praktycznie cała sieć szlaków znajduje się na obszarach chronionych: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Park Krajobrazowy Gór Słonnych oraz Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Wszyscy, którzy wyruszą na podprzemyskie szlaki spotkają interesujące zabytki architektury militarnej czy też związane z kulturą bizantyjską. Pogórze Przemyskie pełne jest malowniczych miejsc i punktów widokowych, a wędrującym nie będą przeszkadzały znane z Tatr tabuny turystów.

  • Szlak czerwony: Przemyśl - Sanok

Przebieg trasy szlaku: Przemyśl -> Wapielnica (394 m) -> Brylińce -> Kopystańka (541 m) -> Łodzinka -> Bircza -> Leszczawa Górna -> Bziana (574 m) -> Roztoka.
Łączna długość opisanego odcinka szlaku: 47 km
Czas przejścia szlaku: 12 godz.(bez odpoczynków)

Szlak ten rozpoczyna się przy Domu Wycieczkowym PTTK w Przemyślu, a docelowo zmierza aż do Sanoka. Znaczny fragment, będący pod nadzorem przemyskiego oddziału PTTK, wiedzie przez tereny Pogórza Przemyskiego. Trasa szlaku prowadzi z jednej strony przez cenne tereny leśne, jak też przez interesujące miejsca widokowe, do których należy zaliczyć m.in. przemyską dzielnicę o nazwie Zielonka, górę Kopystańkę, z której rozpościera się wspaniała panorama wszystkich ważniejszych pogórzańskich wzniesień, czy górę o nazwie Bziana, położoną na południowych krańcach Pogórza Przemyskiego. Szlak czerwony może być również ciekawy dla osób zainteresowanych miejscami zabytkowymi. Podążając nim można zobaczyć np. górujący nad Przemyślem zamek, ciekawe kaplice przydrożne i neogotycki kościółek w Rokszycach, architekturę cerkiewną w Brylińcach i w Kopyśnie, oraz układ architektoniczny dawnego miasteczka i pałac Humnickich w Birczy.

Mapa turystycznych szlaków pieszych

 

  • Szlak niebieski: Dynów - Ustrzyki Dolne

Przebieg trasy szlaku: Dynów -> Piątkowa -> Sufczyna -> Huta Brzuska -> Krzeczkowski Mur -> Krzeczkowa -> Olszany -> Krasiczyn -> Tarnawce -> Dybawka -> Wapielnica (394 m)-> Szybenica (496 m ) -> Gruszów -> Huwniki -> Kalwaria Pacławska -> Paportno -> Suchy Obycz (618 m) -> Arłamów -> Jureczkowa -> Brańcowa (677 m) -> Mosty (640 m) -> Dźwiniacz Dolny.
Długość opisanego odcinka szlaku: 109 km
Czas przejścia: 27 - 28 godz.

 

  • Szlak zielony: Przemyśl - Dynów

Przebieg trasy szlaku: Przemyśl -> Lipowica -> Łętownia -> Bukowy Garb (426 m) -> Średnia -> Helusz -> Połanki -> Hucisko Nienadowskie -> Huta Drohobycka -> Laskówka -> Bachórz -> Dynów.
Długość szlaku: 55 km
Czas przejścia: 14 - 15 godz.

 

Szlak ten rozpoczyna się przy Domu Wycieczkowym PTTK w Przemyślu i biegnie przez liczne wzniesienia Pogórza Dynowskiego, by po ponad 50 km dotrzeć do Dynowa. Trasę tą można podzielić na dwie zróżnicowane części. Pierwsza część szlaku prowadzi przez bogate obszary leśne, natomiast w drugiej części turysta przemierzy obszary niezalesione, zapoznającsię z charakterystycznym układem tamtejszych wsi składających się z licznych przysiółków rozrzuconych po okolicznych wzgórzach. Najlepszymi punktami widokowymi są: kulminacja wzgórza nad wsią Średnia, przysiółek Połanki z rozległą panoramą doliny Sanu oraz kulminacje wzgórz nad Huciskiem Nienadowskim i Drohobyczką, skąd roztaczają się panoramy m.in. okolic Kańczugi w Kotlinie Sandomierskiej.

 

  • Szlak żółty: Dubiecko - Pruchnik

Przebieg trasy szlaku: Dubiecko -> Nienadowa Górna -> Kąty -> Pruchnik.
Długość szlaku: 15 km
Czas przejścia: 4 godz.

Jest to typowy jednodniowy szlak turystyczny łączący ze sobą dwie zabytkowe miejscowości leżące u stóp wzniesień Pogórza Dynowskiego. Wędrówkę można rozpocząć zarówno w Dubiecku, rodzinnej miejscowości Ignacego Krasickiego, jak i w Pruchniku, gdzie zobaczyć można wspaniałe domy przysłupowe i gdzie dzieciństwo spędził Mieczysław Orłowicz - patron naszego oddziału. Zanim jednakturysta dotrze do tych miejscowości, po drodze musi pokonać malownicze 400 - metrowe wzgórza.

 

  • Szlak czarny forteczny (odcinek lewobrzeżny): Kuńkowce - Bolestraszyce

Przebieg trasy szlaku: Kuńkowce -> fort VIII "Łętownia" -> fort IX "Bruner" -> fort X "Orzechowce" -> fort XI "Duńkowiczki" -> fort XII "Werner" -> Żurawica Rozrządowa -> fort XIII "San Rideau" -> Bolestraszyce.
Długość szlaku: 19 km
Czas przejścia: 5 godz.

Obydwa odcinki czarnego szlaku fortecznego powstały, aby umożliwić turystom pieszym odwiedzenie pozostałości umocnień Twierdzy Przemyśl. Szlak czarny prowadzi wzdłuż tzw. zewnętrznego pierścienia obronnego, czyli w pobliżu fortów oddalonych około 5 - 10 km od centrum Przemyśla. Przemierzanie obu odcinków szlaku, oprócz możliwości zapoznania się z XIX-wieczną architekturą militarną, daje sposobność do podziwiania ciekawych panoram samego Przemyśla i okolic, ponieważ forty budowanona obszarach wyniosłych. Warto nadmienić, iż forty, obok których przechodzi szlak czarny, zostały wysadzone przed poddaniem twierdzy wojskom rosyjskim, dlatego też podczas wędrówki fortecznymi trasami należy zachować szczególną ostrożność, a dokładna penetracja umocnień powinna odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dobrze znającej teren fortów.

 

  • Szlak czarny forteczny (odcinek prawobrzeżny): Dybawka Górna - Łapajówka

Przebieg trasy szlaku: Dybawka Górna -> fort VII "Prałkowce" -> Prałkowce -> Wapielnica (394 m) -> fort VI "Helicha" -> fort V "Grochowce" -> Grochowce -> fort IV "Optyń" -> Nehrybka -> Łuczyce -> Jaksmanice -> fort I "Salis Soglio" -> Siedliska -> fort XV "Borek" -> Łapajówka.
Długość szlaku: 26 km
Czas przejścia: 6,5 - 7 godz.

 

  • Szlak żółty: Suchy Obycz (618m n.p.m.)- Kopystańka (541mn.p.m.)

Przebieg trasy szlaku: Suchy Obycz (618 m) -> Kanasin (555 m) -> Rybotycze -> Kopystańka (541 m).
Długość szlaku: 14 km
Czas przejścia: 3,5 - 4 godz.

Obecnie szlak żółty na skutek przeprowadzonych zmian w jego przebiegu będzie łączył dwa znane wzniesienia powiatu przemyskiego: Suchy Obycz i Kopystańkę. Dzięki jego połączeniu ze szlakiem czerwonym i niebieskim turysta ma szansę tworzenia różnych wariantów wycieczek. Szlak biegnie przez stare tereny leśne, pomimo niedługiej trasy zapewnia strome, ale jednocześnie krótkie podejścia na grzbiet Suchego Obycza, czy góry Kanasin. Dzięki modyfikacji szlaku turysta może też odwiedzić dawne miasteczko Rybotycze, które przed II wojną św. słynęło m.in. z wyrobu butów, jakże i dziś ważnego asortymentu dla turystów.

 

  • Szlak zielony: Bircza - skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim

Przebieg trasy szlaku: Bircza -> Kamienna Górka -> Łomna -> Cień (561 m) ->skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim.
Długość szlaku: 20 km
Czas przejścia: 5 godz.

Szlak zielony był projektowany w związku z planami utworzenia na tym terenie Turnickiego Parku Narodowego. Trasa piesza została wyznakowana, ale projekt parku narodowego nie doczekał się realizacji. Ci, którzy zdecydują się iść wzdłuż zielonych znaków, muszą wiedzieć, że do 1989 roku tereny te były niedostępne dla turystów, a to na skutek istnienia tu zamkniętego, rządowego terenu łowieckiego wchodzącego w skład ośrodka wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie. Turyści poruszający się szlakiem zielonym mogą liczyć na to, iż zobaczą szczególnie cenne przyrodniczo obszary charakteryzujące się wysokim stopniem dzikości krajobrazu. Warto nadmienić, że podczas wędrówki, oprócz Birczy, turysta nie napotka żadnej zamieszkałej osady ludzkiej. Najciekawszy przyrodniczo jest 10 - kilometrowy zalesiony masyw  górski (Cień 561 m), którego grzbietem biegnie szlak, gdzie spotkać można m.in. traszkę karpacką.Ponieważ szlak przemierza w bród rzekę Wiar, po większych opadach i wezbraniach wody należy udać się drogą do pobliskiego mostu w Trójcy (1,5 km), a następnie powrócić na widoczny po prawej stronie grzbiet górski, którym biegnie szlak.

 

Opis szlaków i mapa pochodzą ze strony PTTK - oddział w Przemyślu: http://przemysl.pttk.pl - Serdecznie dziękujemy za pomoc.