Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Park Krajobrazowy - trasa 13

data dodania: 2005-09-28
aktualizacja: 2016-11-14 18:03:57
Jest to jedyna z niewielu wycieczek przebiegających całkowicie po terenie położonym na lewo od linii Sanu. Fragmentami prowadzi poza granicami Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, jest jednak ciekawą propozycją na poznanie mało uczęszczanego, choć interesującego widokowo i przyrodniczo obszaru.

Trasa 13: Przemyśl - Krzywcza - Średnia - Bełwin - Łętownia - Przemyśl

Schemat sieci tras rowerowych Rower: trekkingowy lub górski
Długość: 43,3 km
Suma podjazdów: 280 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 3 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 4 h
Ogólna ocena trudności: nieco trudna

 

0,0 km. Rozpoczynamy wycieczkę z pętli autobusowej przy ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to jedno z dogodnych miejsc spotkań przed rowerowymi wyprawami startującymi z Przemyśla. Ruszamy w kierunku zachodnim, wygodną i łatwą drogą asfaltową. Mijamy kolejno miejscowości: Ostrów,Kuńkowce (tu początek czarnego szlaku turystycznego), Łętownia, Wapowce.

8,8 km. Na końcu krótkiego zjazdu, w prawo odbija droga w głąb doliny potoku Hołubla. Przed nami jest teraz blisko 2 km odcinek prostej drogi.

10,7 km. W lewo odchodzi droga asfaltowa do Korytnik i Krasiczyna (możliwy wariant powrotu do Przemyśla), a my pozostajemy na głównej szosie, która zaczyna się zdecydowanie wznosić. Na szczycie, po prawej stronie drogi jest niewielki parking i dogodne miejsce do odpoczynku.

13,4 km. Jadąc dalej, teraz w zasadzie po równym, natrafiamy (także po prawej stronie drogi) na małą zatoczkę i tablicę informacyjną rezerwatu "Brzoza Czarna w Reczpolu". Jest to niewielki (2,66 ha) rezerwat chroniący pojedyncze egzemplarze brzozy czarnej, gatunku rzadko występującego w Polsce. Za tablicą jest ścieżka prowadząca do tego, oddalonego nieco od drogi rezerwatu, ale można też podjechać tam wygodniejszą drogą leśną, która odbija w prawo jako następna na trasie naszej wycieczki.

13,7 km. Wjeżdżamy do wsi Reczpolpołożonej na wyraźnym grzbiecie dość wysoko nad doliną meandrującego Sanu. Za wsią otwiera się daleki i piękny widok w kierunku zachodnim, a po chwili rozpoczyna się zdecydowany, szybki zjazd do Krzywczy.

18,0 km. Zjazd kończy się w centrum tej miejscowości gminnej i główna droga prowadzi dalej do Ruszelczyc, Dubiecka i Dynowa, a my skręcamy w prawo, w kierunku Średniej. Jedziemy nadal drogą asfaltową, teraz o gorszej nawierzchni. W zasadzie po płaskim, z niewielkimi podjazdami i zjazdami.

22,2 km. W Średniej rozpoczyna się wyraźny podjazd, który kończy się za wsią, razem z asfaltem. Dalej prosto, prowadzi droga żwirowa.

24,5 km. Skrzyżowanie dróg żwirowych, z lewej dochodzi szlak turystyczny zielony i przecina naszą trasę odbijając w prawo. Skręcamy i my. Jedziemy teraz grzbietem, początkowo między polami, bardzo lekko w górę.

25,5 km. Osiągamy właściwy szczyt, a przed wjazdem do lasu warto jeszcze zwrócić uwagę na piękne, dalekie widoki na południe i północ. Na skraju lasu tablica informuje nas, że znajdujemysię teraz na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Jedziemy dalej łatwą, prawie równą drogą prowadzącą przez las. Towarzyszy nam zielony szlak turystyczny.

26,4 km. Niezauważenie osiągamy najwyższe wzniesienie na całej trasie - G. Bukowy Garb (426 m. n.p.m.), tuż za nim rozwidlenie dróg leśnych. Obieramy drogę w prawo i jedziemy przez ładny las bukowo-grabowo-dębowy z domieszką sosny. Na kolejnym rozwidleniu dróg trzymamy się drogi na wprost i dalej poruszamy się zielonym szlakiem turystycznym.

29,0 km. Gdy rozpoczyna się zjazd, początkowo łagodny, zielony szlak turystyczny odchodzi w prawo, w drogę leśną prowadzącą w kierunku G. Kaczmarowa 408 m n.p.m.). Możliwa jest kontynuacja wycieczki tą trasą, jednak my jedziemy prosto, w dół i towarzyszy nam biało-niebieski szlak spacerowy im. Jana Wita. Zjazd po chwili staje się bardziej stromy i ze względu na nawierzchnię (gruby tłuczeń) nieco trudny.

32,0 km. Zjazd kończy się na  granicy lasu w dolinie potoku Lętowianka. W lewo odchodzi tu gruntowa droga, wgórę do Woli Maćkowskiej, a my razem z naszym szlakiem skręcamy w prawo. Jedziemy teraz doliną potoku raczej równo, z niewielkimi zjazdami i podjazdami. Po ok. 2 km nawierzchnia żwirowa zmienia się w asfaltową i taką pozostanie już do zakończenia wycieczki w Przemyślu. Mijamy rozrzucone zabudowania wsi Bełwin, a następnie Łętownia, w której docieramy do głównej szosy asfaltowej.

38,9 km. W pobliżu mostu na potoku Łętowianka, zamykamy pętlę naszej trasy. Wjeżdżając na główną drogę asfaltową skręcamy w lewo i łatwo jedziemy przez Kuńkowce, Ostrów do Przemyśla.

43,3 km. Kończymy wycieczkę w miejscu jej rozpoczęcia, przy pętli autobusowej na ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II.

 

Trasy zostały opracowane na podstawie materiałów przekazanych przez Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu (www.parkiprz.itl.pl), wydawcy przewodnika rowerowego "Po drogach i bezdrożach Parku Krajobrazowego  Pogórza Przemyskiego". Za pomoc serdecznie dziękujemy.