Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Cmentarze

data dodania: 2005-11-12
aktualizacja: 2016-04-14 13:05:00
Cmentarze wojenne zaczęto budować w Przemyślu jeszcze w czasie trwania działań wojennych. Najpierw powstał cmentarz na Zasaniu, który praktycznie do roku 1939 zachował charakter cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny. Na cmentarzu tym spoczywa wielu żołnierzy armii austro - węgierskiej, którzy mają swoją, osobną wydzieloną część cmentarza.

W roku 1916, po zakończeniu drugiego oblężenia rozpoczęto budowę cmentarzy wojennych przy obecnej ulicy Przemysława, na które przenoszono ekshumowane z różnych miejsc zwłoki poległych żołnierzy. Powstały trzy oddzielne cmentarze:

  • Cmentarz żołnierzy austro-węgierskich - zlokalizowano powyżej Cmentarza komunalnego (obecnie położony jest w jego granicach).
  • Cmentarz żołnierzy niemieckich - utworzono po drugiej stronie drogi (obecnie znajduje się on w ramach Cmentarza Wojskowego). Głównymi jego elementami są kaplica, oraz kopiec z wysokim na 28 m krzyżem z napisem "Mortuis pro Patria". Znajduje się tam również tablica z datą jego poświęcenia (1 listopada 1916 r.).
  • Cmentarz żołnierzy rosyjskich - znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza niemieckiego. W miejscu tym ustawiono dwa krzyże prawosławne i tablicę upamiętniającą poległych żołnierzy rosyjskich.

Liczne cmentarze, na których spoczywają żołnierze polegli podczas I wojny światowej znajdują się również w okolicznych wioskach. Jednym z takich cmentarzy jest ten znajdujący się w Brylińcach, niedaleko Przemyśla.

29 maja 2002 r. odbyło się uroczyste poświęcenie odrestaurowanego cmentarza, na którym spoczywają żołnierze armii austriackiej polegli podczas walk o Przemyśl podczas II oblężenia Twierdzy w 1915 r.

  • Cmentarz w Brylińcach

Żołnierze ci polegli w czasie wypadów z Twierdzy w kierunku Birczy, skąd szła odsiecz dla oblężonego Przemyśla. W 2002 roku staraniem działającego w Austrii Związku Koleżeńskiego, Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Strzelców Alpejskich z Innsbrucka, a także żołnierzy z 14 BOT z Przemyśla cmentarz w Brylińcach został odrestaurowany. Ceremonię otwarcia odrestaurowanego cmentarza uświetnił swoją obecnością Prezydent Innsbrucka Eugen Sprenger.

Według danych Naczelnego Dowództwa oraz Austriackiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojennymi 28 tys. obrońców twierdzy pozostało na zawsze na przemyskich cmentarzach. Oprócz obrońców, na przemyskich i podprzemyskichcmentarzach spoczywa co najmniej drugi raz tyle Rosjan poległych w walkach o Twierdzę Przemyśl.

W okresie międzywojennych cmentarze wojenne otoczone były opieką niezależnie od narodowości żołnierzy na nich pochowanych. W okresie powojennym cmentarze te uległy niestety poważnemu zniszczeniu, i dopiero w ciągu kilku ostatnich lat odrestaurowano je.

Tablica z planem Zespołu Cmentarzy

 

Teksty pochodzą ze strony http://republika.pl/twierdza11 i zostały użyczone grzecznościowo w celu promowania Przemyśla i jego okolic.
Zdjęcie: kiks.
Dziękujemy za pomoc.