Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Dawne synagogi

data dodania: 2005-09-17
aktualizacja: 2016-04-14 14:46:06
Tuż przed wybuchem II wojny światowej w mieście żyło około 14 000 Żydów. Z kilku synagog, pozostały tylko dwie: przy ulicy Słowackiego i na placu Unii Brzeskiej.

Znajdująca się na Zasaniu, została zbudowana w XIX wieku ze składek stowarzyszenia "Jad Charuzim". Wokół synagogi skupiała się ludność wyznania mojżeszowego skupiona w "Towarzystwie Izraelickiej Świątyni Zasańskiej". W latach okupacji hitlerowskiej mieściła się w niej elektrownia, po wojnie zaś zajezdnia MPK, w skutek czego, zatracił pierwotny wystrój wnętrza. Obecnie jest własnością prywatną.

 

Synagoga na Zasaniu

 

Druga, przy ulicy Słowackiego, pochodzi z przełomu XIX i XX w. Wybudowaną ją z inicjatywy "Stowarzyszenia Nowa Synagoga Przemyska", skupiającej zwolenników modlitwy nasposób aszkenazyjski. Budowę, wg projektu Stanisława Majerskiego, przerwał wybuch I wojny światowej. Po niej, pracami wykończeniowymi kierował Adolf Bienenstock. W czasie II wojny światowej Niemcy zamienili ją na stajnię koni, w skutek czego zniszczono dekoracje malarskie oraz witraże.

Po wojnie przeznaczono ją na bibliotekę, zmieniając wystrój wewnętrzny oraz układ komunikacyjny. W 2006 roku przeprowadzono ostatni remont wnętrz.

 

Synagoga przy ul. Słowackiego

Zdjęcia: kiks.

 

Źródła: Przemyśl - multimedialny przewodnik, Przemyśl - plan miasta OPGK Rzeszów1995.