Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Dworek Stanisława Orzechowskiego

data dodania: 2005-09-17
aktualizacja: 2016-04-14 15:18:50
Jeden z najwybitniejszych przemyślan, ksiądz Stanisław Orzechowski był zagorzałym przeciwnikiem celibatu. Jako ksiądz katolicki ożenił się, za co został postawiony przed sądem biskupim. Na sejmiku w Wiszni biskup wydał wyrok na mocy którego skazano go na wygnanie i pozbawiono dóbr. W końcu pojednał się z kościołem i stał się przeciwnikiem reformacji. Po kanoniku, który w wierszach wychwalał piękność kobiet, pozostał dworek, który jak pokazują ostatnie odkrycia jest unikatem.

Pochodzący z XVI wieku jest pozostałością licznej onegdaj zabudowy otaczającej przemyską Bazylikę Archikatedralną. Mieszkał w nim znany niegdyś polski pisarz, kanonik przemyski - ksiądz Stanisław Orzechowski. Wielokrotne remonty (zwłaszcza w XVIII i XIX w.) zmieniły jego pierwotny wygląd, który obecnie nosi cechy architektury późnego baroku i klasycyzmu.

Patrząc dzisiaj na ten skromny, schowany w cieniu katedry i wielokrotnie przebudowywany dworek, naprawdę trudno się domyślić, że był on miejscem takich wybuchów namiętności, miejscem gorących politycznych i religinych sporów, którymi żyła XVI wieczna Polska, a o których można przeczytać w biografii księdza Orzechowskiego w dziale Wybitni mieszkańcy.

 

Dworek Orzechowskiego od frontu Dworek Orzechowskiego od podwórza

Zdjęcia: kiks.

 

Źródła: www.przemyski.blox.pl, Przemyśl - multimedialny przewodnik, Przemyśl - planmiasta OPGK Rzeszów 1995.