Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Zamek Kazimierzowski

data dodania: 2005-09-17
aktualizacja: 2016-04-14 13:35:16
Górujący nad Starym Miastem zamek, z którym byli związani m.in. Piotr Kmita i Stanisław Poniatowski, został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. To nie tylko jedna z najstarszych budowli Przemyśla, ale także siedziba najstarszego amatorskiego teatru w Europie - "Fredreum".

Położony jest na wzgórzu na wysokości 270 m n.p.m. Z zamku zbudowanego po roku 1340 przez Kazimierza Wielkiego pozostała gotycka ostrołukowa brama wjazdowa. W latach 1514-1553 przebudowę zamku przeprowadził starosta przemyski Piotr Kmita, zmieniając budowlę na wczesnorenesansową. Modernizacja w XVII w. nadała obiektowi cechy renesansowe. Obiekt zaniedbywany w latach 1759-1762 uległ częściowej rozbiórce. Na szczęście konserwacja i rekonstrukcja przeprowadzona w XIX i XX w. uratowała go od całkowitej likwidacji. W 1885 r. zabudowania zamkowe przejęło na teatr Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry. W latach 1968 - 1992 podjęto rozległe prace rekonstrukcyjno-remontowe całego obiektu. Na dziedzińcu eksponowane są relikty rotundy i palatium, budowli z okresu panowania Bolesława Chrobrego.

Wiosną 2005 r. zamek doczekał się najnowocześnijeszej w skali kraju iluminacji, za którą, w 2006r. otrzymał III nagrodę w konkursie "Na najlepiej oświetloną gminę i miasto w 2006 roku".

Wokół zamku znajduję się jeden z najstarszych parków miejskich o przepięknym drzewostanie. Został on założony w 1842 r. staraniem Towarzystwa Upiększania Miasta.

Z Ziemią Przemyską związana była godność kasztelana i starosty przemyskiego. Był nim m.in. Stanisław Poniatowski, ostatni król Polski.

Na zamkowej baszcie znajduje się punkt widokowy, czynny od godziny 10 do 16. Wstęp 3 zł (normalny) i 1,5 zł (ulgowy).

Obecnie na zamku odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych.

 

Widok na zamek z pl. Katedralnego Widok na Zamek od strony Parku Baszta północno-wschodnia

Tablica z projektem modernizacji. Zdj. kostek Plan modernizacji. Zdj. kostek

Zdjęcia 1 i 3: em; zdjęcie 2: anika.

 

Źródła: Przemyśl - multimedialny przewodnik, Przemyśl - plan miasta OPGK Rzeszów 1995.