Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Sławni ludzie

2016-04-14 12:08:14
Urodziła się w Przemyślu, profesor psychiatrii, pionier psychiatrii rodziny i terapii rodzinnej w Polsce, uczennica Antoniego Kępińskiego.
2016-04-14 12:16:31
W korytarzu pierwszego piętra Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu znajduje się tablica z nazwiskami sławnych uczniów szkoły. Nie ma tam jednak Andrzeja Gawrońskiego. A przecież osiągnął światową sławę w swej specjalności... Ten orientalista i lingwista, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, profesor...
2016-04-14 12:19:53
Urodził się 22 czerwca 1890 roku w Przemyślu, zmarł 6 czerwca 1979 roku w Warszawie. Aktor, reżyser. Debiutował w 1912. Grał w zespołach teatralnych w Przemyślu, Lwowie, Sosnowcu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku, Łodzi, Warszawie. Jeden z \"karmazynów sceny polskiej\".
2016-04-14 12:20:47
Urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych k. Zbaraża. Studiował w Seminarium Duchownym we Lwowie, gdzie przyjął święcenia kapłańskie 21 czerwca 1942 r., z rąk biskupa Eugeniusza Baziaka. Święceń biskupich udzielił mu w przemyskiej katedrze kardynał Stefan Wyszyński.
2016-04-14 12:21:54
Ksiądz Jan Wojciech Balicki pochodził z ubogiej, wielodzietnej rodziny. Był synem dróżnika kolejowego, Nicetasa i Katarzyny z domu Saterlack. Urodził się 25 stycznia 1869 roku w Staromieściu pod Rzeszowem.
2016-04-14 12:23:44
Urodził się 23 maja 1923 r. w Przemyślu jako syn Tadeusza Bystrzyckiego inżyniera architekta, wiceprezydenta Miasta Przemyśla i Heleny Stankiewicz członkini Polskiej Organizacji Wojskowej.
2016-04-14 12:26:11
Urodził się w 28 marca 1928r. w Warszawie. W latach 1935-1938 mieszkał i uczęszczał do szkoły powszechnej w Przemyślu. Następnie wyjechał z rodzicami do Montrealu. Obywatel świata i zarazem Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla.
2016-04-14 12:27:26
Urodził się w 1822 roku we Lwowie. Tam spędził dzieciństwo i pierwsze lata młodości. W tamtejszych szkołach pobierał naukę. Edukację swoją zakończył studiami prawniczymi i zdobyciem w 1849 roku doktoratu. Już w czasie studiów wykazywał zainteresowanie sprawami politycznymi i społecznymi. Sprzyjała temu ówczesna sytuacja w kraju i w Europie...
2016-04-14 12:28:05
Żył w latach ok. 1620-1679, syn stolnika przemyskiego Jerzego, kasztelan lwowski od 1654, wojewoda podolski od 1676. W 1652 gdy sprawował urząd marszałka sejmu, toczące się obrady zerwał poseł trocki W. Siciński, protestem Veto! - Nie pozwalam.
2016-04-14 12:28:40
Syn oficera armii carskiej, urodził się 24 maja 1918 roku w Moskwie. Młodość spędził w Przemyślu, gdzie uczęszczał do gimnazjum im. K. Morawskiego. Po zdaniu matury, w jesieni 1938 roku zostaje powołany do wojska i skierowany do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Ukończył ją w lipcu 1939 roku, otrzymując jednocześnie promocję na...


Początek 1 2 3 Następna Koniec