Przemyśl - nasze miasto całą dobę

Sławni ludzie

2016-04-14 12:38:59
Urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna, w dość zamożnej rodzinie chłopskiej. Po swoich rodzicach, Wojciechu i Marii z Mięsowiczów, odziedziczył niezwykłą pracowitość, bystrość umysłu, niespożytą energię, a przede wszystkim ogromną pobożność.
2016-04-14 12:42:35
Urodził się 7 marca 1909 roku w Dębicy i tu ukończył szkołę podstawową. We wczesnym dzieciństwie stracił ojca i wraz z matką przeniósł się do Lwowa. Dalszą naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum im. Jana Długosza, a po jego ukończeniu studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Swoją edukację zakończył...
2016-04-14 12:44:37
Urodził się 9 grudnia 1905 roku w Przemyślu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Gimnazjum im. Kazimierza Morawskiego. W latach szkolnych związany był ze sportem i harcerstwem.
2016-04-14 12:45:17
Urodził się 15 czerwca 1892r. w Łozowej koło Tarnopola. W 1901r. wraz z rodzicami na stałe osiedli w Przemyślu. Początkowo mieszkali przy ul. Grodzkiej, a od 1917r. we własnym domu przy ulicy Ptasiej, obecnie Matejki.
2016-04-14 12:46:00
Jeden z najwybitniejszych przemyskich biskupów greckokatolickich. Urodził się 18 maja 1784 roku w Brześcianach, w powiecie samborskim. Ojciec jego, również Jan, był greckokatolickim księdzem pracującym w miejscowej parafii.
2016-04-14 12:46:33
Leonard Tarnawski urodził się 21 grudnia 1845 roku w Krakowcu. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w przemyskim gimnazjum. W momencie wybuchu powstania styczniowego podjął decyzję o przerwaniu nauki i przystąpieniu do powstania.
2016-04-14 12:47:56
Bernard Wapowski (1450 lub 1470-1535), wychowywał się w Ostrowie i Wapowcach, do szkoły chodził w Przemyślu. Był kanonikiem przy przemyskiej katedrze, następnie kanonikiem krakowskim.


Początek Poprzednia 2 3 Koniec