Przemyśl - nasze miasto całą dobę

2016-04-14 12:56:01
Do dnia wybuchu I Wojny Światowej, zdołano zaopatrzyć Przemyśl w trzy linie obronne. Niestety, ciągłe zmiany koncepcji dotyczące Przemyśla, powiązane ze zbyt małymi środkami finansowymi przeznaczonymi na tę inwestycję sprawiły, że tylko linia pierścienia zewnętrznego była odpowiednio przygotowana, pozostałe zaś, wykonano tylko częściowo.
2016-11-14 20:34:46
Rok 1772, w którym dokonano I rozbioru Polski sprawił, że Galicja dostała się pod panowanie Austrii. Włączono ją do ziem cesarstwa pod nazwą \"Księstwa Galicji i Lodomerii.\" Utrzymanie tej prowincji stało się dla Wiednia ważne zarówno ze względów politycznych jak i militarnych.


Początek Poprzednia 1 2 Koniec